Z niedawno opublikowanych badań na łamach czasopisma Nature dowiadujemy się, że grupa włoskich naukowców zidentyfikowała i opisała dwa, nieznane dotychczas kannabinoidy, przy czym jeden z nich jest potencjalnie 30 razy silniejszy niż THC.

Do tej pory udało się ustalić, że konopie zawierają ponad 400 różnych związków, z czego około 150 z nich to kannabinoidy. Najbardziej popularnymi, a zarazem najlepiej poznanymi pod względem swoich właściwości, są THC i CBD. Teraz dołączyć do nich mogą kolejne, dwa związki.

Z artykułu opublikowanego na łamach czasopisma Nature dowiadujemy się, że grupa naukowców z kilku włoskich uniwersytetów we współpracy z Instytutem Nanotechnologii w Lecce odkryła dwa nowe kannabinoidy: THCP (tetrahydrokannabiforol) i CBDP (kanabidiforol).
Nie było by w tym nic nadzwyczajnego, wszak nowe związki wciąż są identyfikowane i opisywane, gdyby nie fakt, że jak sugerują badacze, THCP jest potencjalnie 30 razy silniejszy niż THC – znany psychoaktywny składnik marihuany.

Zacznijmy od tego, że przedmiotem badań były wyciągi pozyskiwane z odmiany Italian Cannabis FM2 (THC 5-8% and CBD 7-12%), dostarczonej przez Military Chemical Pharmaceutical Institute we Florencji. Dwa nowe kannabinoidy zostały wyizolowane i w pełni scharakteryzowane, między innymi pod kątem ich powinowactwa do różnych receptorów. Ze wstępnych eksperymentów (in vitro) wynika, że THCP posiada wysokie powinowactwo do receptorów CB1 (Ki= 1,2 nM), około 30 razy wyższe niż powinowactwo wyznaczone dla THC (Ki= 40 nM, według danych literaturowych).

Przypomnijmy- kannabinoidowy receptor CB1 jest jednym z kilku receptorów, które mogą być aktywowane przez kannabinoidy. Niemniej jednak wydaje się być najważniejszy, szczególnie w odniesieniu do jego wpływu na nastrój, funkcje poznawcze i odczuwanie bólu. Z terapeutycznego punktu widzenia korzystnymi efektami aktywowania tych receptorów są zniesienie czucia bólu (analgezja), osłabienie nudności i wymiotów (szczególnie uciążliwych w trakcie np. chemioterapii) czy stymulacja apetytu w zespołach wyniszczenia (kacheksja nowotworowa). Do mniej pożądanych skutków aktywacji receptorów CB1, zaliczamy euforię/ dysforię, upośledzenie funkcji poznawczych (pamięci, zdolności do koncentracji uwagi) oraz nasilenie negatywnych stanów emocjonalnych, w tym lęku i niepokoju.

Po wstępnych badaniach in vitro, przeprowadzono eksperymenty in vivo (na zwierzętach). Wykazano w nich, że THCP posiada właściwości kannabimetyczne, takie jak THC. Podanie THCP wywoływało bowiem charakterystyczną dla działania THC tetradę objawów: hipotermię (obniżenie temperatury ciała, miejscowo w odbytnicy), analgezję, katalepsję (zesztywnienie mięśni, zastyganie postawy ciała, przyjmowanie nienaturalnej pozycji ciała) i zmniejszenie aktywności ruchowej.
Jednak faktyczny wpływ biologiczny na ludzi wciąż pozostaje do ustalenia i tylko przyszłe badania potwierdzą lub obalą taką hipotezę, choć odkrycie niezwykle silnego kannabinoidu podobnego w działaniu do THC może rzucić światło na szereg efektów, których nie można przypisać wyłącznie THC.

Naukowcy nie ustalili jeszcze czy drugi z odkrytych związków- CBDP wykazuje podobne (lub nawet silniejsze) właściwości jak CBD, choć bazując na dotychczasowych wynikach uzyskanych dla THC i THCP, istnieją ku temu przesłanki. Właśnie dlatego naukowcy chcieliby zbadać CBDP pod kątem jego potencjalnych właściwości przeciwzapalnych i przeciwpadaczkowych, które są typowe dla CBD.

Zdaniem włoskich badaczy, zarówno THCP, jak i CBDP, mogą mieć zastosowanie medyczne, ale konieczne są dalsze badania, aby zrozumieć nie tylko korzyści, ale także ryzyko związane z przyjmowaniem tych kannabinoidów. Równocześnie należy podjąć próbę określenia zawartości tych nowo opisanych związków w innych odmianach konopi.

Opracowano na podstawie:
https://www.nature.com/articles/s41598-019-56785-1
https://www.pathos-journal.com/2018_1_183.html
https://www.guidetopharmacology.org/GRAC/FamilyIntroductionForward?familyId=13