Kannabinoidy to substancje, które w ostatnich latach szturmem podbijają rynek medycyny naturalnej. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że były one wykorzystywane już 4 tysiące lat temu w tradycyjnej medycynie chińskiej i hinduskiej, jako środek do walki z malarią, jaskrą, zaparciami czy nadciśnieniem tętniczym [1]. Dziś, dzięki badaniom naukowym, jesteśmy w stanie sprecyzować ich właściwości lecznicze, dzięki czemu możemy stosować terapię kannabinoidami w kolejnych schorzeniach.

Odkrycie w 1993 roku receptora kannabinoidowego typu 2 i jego obecności na komórkach układu immunologicznego, pozwoliło przypuszczać, że kannabinoidy mogą mieć właściwości immunomodulujące [2]. Pozwoliłoby to na przykład ograniczyć stan zapalny, który jest głównym mechanizmem destrukcyjnym wielu chorób autoimmunologicznych. Przykładem może być reumatoidalne zapalenie stawów. Jest to schorzenie tkanki łącznej, w przebiegu, którego dochodzi do stanu zapalnego, głównie małych i średnich stawów, a także do powikłań pozastawowych. Chorzy skarżą się przede wszystkim na ból i obrzęk zajętych okolic oraz ograniczenie ruchomości. Stan zapalny prowadzi do destrukcji stawów i zniekształceń, co z kolei wiąże się z ograniczeniem funkcji. Poza zmianami w układzie kostnym może dojść do powikłań takich jak zapalenie osierdzia, kardiomiopatia czy zapalenie opłucnej. Tradycyjne leczenie ma dużą skuteczność, ale obarczone jest wieloma działaniami niepożądanymi. Lekiem pierwszego wyboru jest metotreksat. Jego stosowanie wiąże się z podwyższonym ryzykiem uszkodzenia szpiku kostnego, wątroby (prowadząc nawet do marskości), nerek, posocznicy, krwotocznego zapalenie jelit czy włóknienia płuc [3]. Badania naukowe wykazały, że pochodne kannabinoidów mają zdolność do modulacji odpowiedzi układu odpornościowego poprzez zmniejszenie wydzielania cytokin prozapalnych z limfocytów TH1 (spadek wydzielania interferonu gamma) oraz zwiększenie wydzielania cytokin przeciwzapalnych z limfocytów TH2 (interleukiny 4 i 10) [4, 5]. Eksperyment opublikowany w Oxford University Press w 2005 roku [6] udowodnił, że przyjmowanie pochodnych kannabinoidów w formie aerozolu w dawce 2.7 mg THC i 2.5 mg CBD, 1 do 6 razy dziennie, w zależności od stanu pacjenta, ogranicza aktywności choroby oraz zmniejsza bólu.

Choroby zapalne jelit są kolejnym przykładem schorzeń autoimmunologicznych. Należą do nich choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Toczący się wewnątrz ściany proces zapalny niszczy jelita i zaburzenie jego funkcji. Do typowych objawów należą: biegunka (często z domieszką krwi), ból brzucha, osłabienie i zmniejszenie masy ciała. Mogą również wystąpić symptomy pozajelitowe ze strony skóry, stawów czy oczu. Tu także stosowane leczenie nie jest pozbawione skutków ubocznych. U wielu pacjentów terapia polega na podawaniu glikokortykosterydów, co wiąże się z skutkami ubocznymi takimi jak otyłość, hipokaliemia, nadciśnienie tętnicze, osteoporoza, choroba wrzodowa i zahamowania wzrostu u dzieci. Badania przeprowadzone na modelach zwierzęcych (myszy) potwierdzają skuteczność stosowania pochodnych kannabinoidów w walce ze stanem zapalnym jelita grubego [7]. W opublikowanym w 2013 roku badaniu prospektywnym z grupą placebo na pacjentach z chorobą Leśniowskiego-Crohn’a, u których leczenie sterydami nie przyniosło oczekiwanego efektu, udowodniono, że 8-tygodniowa terapia THC w dawce 115 mg dwa razy dziennie przyniosła istotne klinicznie korzyści dla 10 z 11 pacjentów. Nie udokumentowano przy tym skutków ubocznych. Nie udało się jednak wprowadzić choroby w remisję, co było początkowym celem badania [8].

Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą chorobą demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego, w wyniku której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia tkanki nerwowej. Polega ono na rozpadzie otoczki mielinowej wokół wypustek komórek nerwowych, co powoduje zaburzenia w przekazywaniu impulsów. W konsekwencji dochodzi do zaburzeń ruchowych, czuciowych, równowagi, widzenia i autonomicznych. Schorzenie ma najczęściej przebieg wielofazowy, z okresami zaostrzeń i remisji. Szczyt występowania dotyczy osób między 20 a 40 rokiem życia. W chwili obecnej nie istnieje leczenie przyczynowe stwardnienia rozsianego. Randomizowane badanie z grupą kontrolną, opublikowane w 2012 roku, w którym wzięło udział 30 pacjentów, pozwoliło ocenić skutki palenia konopi (raz dziennie, nie określono zawartości substancji aktywnych) na objawy choroby. Spastyczność mierzono skalą Ashworth’a i wykazano znaczące obniżenie tego parametru. Subiektywne poczucie bólu mierzono wzrokową skalą analogową i również wykazano poprawę [9].

Choroba Parkinsona jest powoli postępującą chorobą zwyrodnieniową ośrodkowego układu nerwowego. Dotyczy ona ok 1% populacji wieku od 40 do 60 lat. Dochodzi do niej w skutek zwyrodnienia komórek nerwowych istoty szarej mózgu, co prowadzi do niedoboru dopaminy. Niewystarczająca ilość tej substancji zaburza równowagę na korzyść neurotransmiterów hamujących jądra wzgórza. U chorych występuje depresja, niestabilność postawy, pochylenie tułowia do przodu, niewyraźna mowa oraz zaburzenie funkcji poznawczych. Ciekawy eksperyment został opublikowany w 2014 r. w Journal of Psychopharmacology. Spośród 119 pacjentów z chorobą Parkinsona wybrano 21 osób bez cech demencji i chorób współistniejących a następnie pacjentów podzielono na 3 grupy. W pierwszej z nich chorzy otrzymywali placebo, w drugiej kannabidiol w dawce 75 mg dziennie, a w trzeciej kannabidiol w dawce 300 mg dziennie. Według autorów udało się udowodnić, że CBD znacząco poprawia jakość życia pacjentów. Podkreślają oni jednak, że ostateczne wnioski będą możliwe do sformułowania po przeprowadzeniu dokładniejszych badań, na większej liczbie osób [10].

Wszystkie wspomniane leki zawierają THC lub CBD. Dla tego też teoretycznie można uzyskać podobny efekt stosując oleje RSO lub poprzez waporyzacje suszonych ziół. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ w przypadku tych metod znacznie trudniej jest kontrolować przyjmowaną dawkę substancji aktywnej.

Podobnie jak w przypadku każdej substancji aktywnej, zastosowanie kannabinoidów ma swoje ograniczenia. Nie zaleca się przyjmowania kannabinoidów osobom poniżej 18 roku życia, chorym z poważnymi chorobami nerek, wątroby czy serca, jak również osobom z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku chorób psychicznych (zwłaszcza schizofrenii). Przeciwskazane są również u kobiet w ciąży, karmiących piersią i u mężczyzn zamierzających założyć rodzinę [11].

Kannabinoidy stanowią grupę substancji o ogromnym potencjale. Każdego roku publikowanych jest wiele prac, opisujących ich kolejne właściwości. Wielce prawdopodobne jest, że za kilka lat pochodne kannabinoidów zostaną wprowadzone do kanonu leczenia w wyżej wymienionych schorzeniach.

 


Olej CBD z kwiatów konopi możesz kupić w sklepie internetowym wpisując w wyszukiwarkę www.medycznyolej.com lub wciskając przycisk poniżej

Sklep

 

 


 

 1. Komorowski J., Stępień H.: Postępy Hig. Med. Dośw. 2007, 61, 99-105.
 2. Pertwe R.G.: Pharmacological actions of cannabinoids, Handbook of Experimental Pharmacology. 2005, 168, 1.
 3. Indeks leków Medycyny Praktycznej (methotrexate).
 4. Weiss L., Zeira M., Reich S.: Autoimmunity, 2006, 39, 143-151.
 5. Ghosh S., Preet A: Mol. Immunol., 2006, 43, 2169-2179.
 6. D. R. Blake, P. Robson, M. Ho, R. W. Jubb, C. S. McCabe Preliminary assessment of the efficacy, tolerability and safety of a cannabis-based medicine (Sativex) in the treatment of pain caused by rheumatoid arthriti, Rheumatology (Oxford) (2006) 45 (1): 50-52.
 7. Ester Pagano, Raffaele Capasso, Fabiana Piscitelli, Barbara Romano, Olga A. Parisi, Stefania Finizio, Anna Lauritano, Vincenzo Di Marzo, Angelo A. Izzo, and Francesca Borrelli, An Orally Active Cannabis Extract with High Content in Cannabidiol attenuates Chemically-induced Intestinal Inflammation and Hypermotility in the Mouse, Front Pharmacol. 2016; 7: 341.
 8. Timna Naftali , Lihi Bar-Lev Schleider , Iris Dotan , Ephraim Philip Lansky , Fabiana Sklerovsky Benjaminov , Fred Meir Konikoff, Cannabis Induces a Clinical Response in Patients With Crohn’s Disease: A Prospective Placebo-Controlled Study Clin Gastroenterol Hepatol
 9. Jody Corey-Bloom, MD PhD, Tanya Wolfson, MA, Anthony Gamst, PhD, Shelia Jin, MD MPH, Thomas D. Marcotte, PhD, Heather Bentley, BA, and Ben Gouaux, BA, Smoked cannabis for spasticity in multiple sclerosis: a randomized, placebo-controlled trial CMAJ. 2012 Jul 10
 10. Chagas MH1, Zuardi AW2, Tumas V3, Pena-Pereira MA3, Sobreira ET3, Bergamaschi MM2, dos Santos AC2, Teixeira AL4, Hallak JE2, Crippa JA2. Effects of cannabidiol in the treatment of patients with Parkinson‚s disease: an exploratory double-blind trial. J Psychopharmacol. 2014 Nov;
 11. Marek TKACZYK, Ewa FLOREK, Wojciech PIEKOSZEWSKI Marihuana i kanabinoidy jako leki