dr Mikael A. Kowal jest naukowcem polskiego pochodzenia. Jest specjalistą w zakresie psychologii, a jego obszar badań obejmuje wpływ THC na zdolności poznawcze. Otrzymał tytuł magistra w zakresie psychologii w 2010r., ukończywszy studia na Uniwersytecie Warszawskim. Swoją działalność naukową kontynuował następnie w Holandii, w latach 2010-2015 w Instytucie Psychologii poznawczej na Uniwersytecie w Leiden.

dr Kowal […]