W 2006r. po raz pierwszy opublikowano doniesienia o potencjalnym efekcie przeciwnowotworowym THC u pacjentów z nawrotem glejaka wielopostaciowego (glioblastoma multiforme). To najbardziej złośliwa forma jednego z guzów mózgu – gwiaździaka (astrocytoma) – która w krótkim czasie, pomimo zastosowania wszelkich dostępnych form leczenia doprowadza do śmierci chorego. Zarówno chemioterapia, jak i radioterapia w nawrocie tego guza […]