Dla zdrowego człowieka ból pełni funkcję ostrzegawczą. Jest on postrzegany jako fizjologiczny, a zatem – pożyteczny, gdyż informuje nas o chorobie organizmu. Jednak w przebiegu niektórych schorzeń dochodzi do jego utrwalenia. Obecny jest stale – bez względu na to, czy jego źródło nadal jest obecne. Taki ból sam w sobie staje się chorobą i pociąga […]