W 2012r. w The Journal of the American Medical Association, ukazały się wyniki badania CARDIA, w którym wykazano że okazjonalne zażywanie marihuany nie powoduje pogorszenia funkcji płuc. Obserwacja mieszkańców 4 amerykańskich miast potwierdziła natomiast, że osoby sięgające po tytoń z biegiem czasu mają coraz większe problemy ze strony układu oddechowego. Na jego podstawie, dwie kanadyjskie […]