Konopie siewne można nazwać roślinami wszechstronnymi, ponieważ ich wykorzystanie nie kończy się na zastosowaniu terapeutycznym, ale obejmuje także takie gałęzie jak przemysł rolniczy, włókienniczy, spożywczy czy energetyczny. Okazuje się także, że oprócz części nadziemnych konopi, można także użyć ich …korzeni.

Pierwsze wzmianki traktujące na temat medycznego zastosowania konopnych korzeni pojawiły się w dziele „Historia naturalna” autorstwa […]