Czopki z olejem z marihuany są przez wielu uważane za dobry sposób podawania. Nie tylko unika się w ten sposób dymu, który wydobywa się podczas spalania, ale również, jak deklarują użytkownicy – haj jest zdecydowanie mniejszy. Ale czy to oznacza, że jego składniki wchłaniają się prawidłowo? Czy brak haju wynika z tego… że podawanie doodbytnicze […]