Depresja jest poważną chorobą psychiczną, obarczoną dużym ryzykiem śmiertelności- szacuje się, że 50-70 % samobójstw jest wynikiem chronicznego występowania tego schorzenia. Już w 2005 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazywała, że do 2020 r. depresja będzie drugą w kolejności przyczyną niepełnosprawności. Pomimo szeroko zakrojonych badań, psychopatologia tego schorzenia wciąż pozostaje nie do końca wyjaśniona. Brak […]