Nie ulega wątpliwości, że coraz więcej osób poszukuje informacji na temat kannabidiolu (CBD) i zastanawia się nad jego zastosowaniem jako środka wspierającego terapię różnych schorzeń. Także i w Polsce rośnie zainteresowanie tych związkiem, który jest legalnie dostępny i to pod różnymi postaciami suplementowania najczęściej jako ekstrakt pozyskiwany z rośliny konopi w oleju, kapsułkach, pastach czy w postaci kryształów (izolat CBD). Coraz więcej danych naukowych świadczy o skuteczności działania kannabidiolu i są to nie tylko wczesne (i najbardziej podstawowe) badania in vitro (na liniach komórkowych) i in vivo (na zwierzętach), ale coraz częściej podejmowane są również badania kliniczne z udziałem pacjentów (te badania są najbardziej wiarygodne). Należy przy tym dodać, że doniesienia naukowe to jedno, ale w rzeczywistości doświadczenia konkretnych osób stosujących CBD są kopalnią wiedzy na temat działania, skuteczności i bezpieczeństwa suplementowania kannabidiolu „w praktyce”.

 

Czy zastanawialiście się w jakich schorzeniach najczęściej  stosuje się kannabidiol (CBD)? Choć na razie nie przeprowadzono badania populacyjnego wśród Polaków, to dysponujemy informacjami zawartymi w artykule opublikowanym na łamach czasopisma Cannabis and Cannabinoids Research. Opisane w artykule rezultaty są podsumowaniem badania przeprowadzonego internetowo w oparciu o wcześniej przygotowany kwestionariusz. Wśród respondentów znaleźli się obywatele Stanów Zjednoczonych (zdecydowana większość- 91,23%), Kanady, Meksyku oraz innych krajów.

W okresie od 25 października 2017 r. do 25 stycznia 2018 r. zebrano 2409 internetowych ankiet uzupełnionych przez uczestników badania na portalach Facebook, LinkedIn i ResearchGate. W grupie respondentów przeważały kobiety(50,87%), a większość ankietowanych miała od 55 do 74 lat (39,97%). Najwięcej osób posiadało wyższe wykształcenie (52,33%) i zamieszkiwali oni stan Kalifornia (21,90%).

Poniżej prezentujemy uzyskane wyniki:

1. Kannabidiol, w przeciwieństwie do THC, jest częściej stosowany w celach wspomagających terapię różnych schorzeń (61,56%) niż do celów rekreacyjnych (38,44%).

 

2. Zdecydowana większość ankietowanych, którzy stosują kannabidiol „prozdrowotnie”, wiedzę na temat możliwości zastosowania CBD zdobyła od lekarza/lekarza naturopaty, a w dalszej kolejności z Internetu lub poprzez informacje przekazane od członków rodziny/ przyjaciół. O możliwości rekreacyjnego stosowania kannabidiolu (w domyśle- odprężenie/relaks) ankietowani dowiadywali się najczęściej od członków rodziny/przyjaciół.

 

3. Zastosowanie CBD w konkretnych schorzeniach (bez ograniczeń co do ilości „zaznaczanych” schorzeń, w przypadku których kannabidiol rzeczywiście jest stosowany)

Respondenci najczęściej stosowali CBD w bólu przewlekłym, chorobie zwyrodnieniowej stawów i w przypadku niepokoju. Pod określeniem „Inne” kryją się takie schorzenia jak neuropatia, choroby autoimmunologiczne i fibromialgia (rysunek poniżej).

 

 

 4. Sposoby podawania (bez ograniczeń co do ilości „zaznaczanych” sposobów podawania)

Najczęstszym sposobem podania CBD było podanie podjęzykowe, a następnie waporyzacja i kapsułki. Najmniej popularną metodą było stosowanie miejscowe- na skórę (rysunek poniżej).

 

5. Częstotliwość przyjmowania

Ponad 74% respondentów przyznało, że CBD stosuje codziennie. Większość z nich przyjmuje kannabidiol częściej niż raz dziennie.

 

6. Okres stosowania

Około połowa wszystkich respondentów stosuje CBD przez okres <1 roku. Nieco ponad 10% przyznało, że suplementuje CBD już od ponad 5 lat.

 

7. Działania niepożądane wynikające ze stosowania CBD

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych należą suchość w jamie ustnej, euforia,  głód, zaczerwienienie oczu i nadmierne uspokojenie / silne zmęczenie.

 

Ograniczenia samego badania:

Brały w nim udział osoby używające marihuany lub jej byli użytkownicy (wzięto ten fakt pod uwagę). Występowanie działań niepożądanych po zastosowaniu CBD mogło być związane z dawką, interakcjami z jednocześnie stosowanymi lekami. Szerzej, działania niepożądane mogły być również związane ze sposobem podawania i / lub stosowaniem izolatu CBD w dużej dawce w przeciwieństwie do CBD zawartego w ekstrakcie (wyciągu) roślinnym.

Wiele działań niepożądanych zgłoszonych w tym badaniu (tj. euforia, głód i zaczerwienienie oczu) jest powszechnie kojarzone z używaniem THC. Niestety, takie obserwacje mogą wynikać z zanieczyszczeń obecnych w produktach z kannabidiolem w związku z czym preparaty mogą mieć różny skład, w tym zawierać różne ilości THC.

Należy także brać pod uwagę niedoskonałość samych badań ankietowych. Osoby z pozytywnymi opiniami lub doświadczeniami z CBD chętniej odpowiedziały na ankietę niż osoby o negatywnych odczuciach. Dodatkowo fakt, że było to badanie za pośrednictwem Internetu sprawia, więc osoby stosujące CBD o ograniczonej łączności z mediami społecznościowymi nie miały szans wyrazić swojej opinii.

Nawet biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia, rezultaty badania ankietowego dają wgląd w to, jak stosowanie kannabidiolu wygląda w praktyce.

 

Na podstawie:

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/can.2018.0006