Na początku 2016 opublikowano wyniki dużego badania przeprowadzonego wśród 2374 użytkowników marihuany. Wynika z nich, że płcie różnią się nie tylko budową ciała, odmiennymi narządami płciowymi i wydzielanymi przez nie hormonami, postrzeganiem świata, emocjami, ale również układem endokannabinoidowym. Tym należy tłumaczyć różnice w stosowaniu oraz działaniu składników marihuany.
Naukowcy są zgodni, że uzyskane informacje pozwolą nie tylko na poszerzenie wiedzy nt. zalet i wad używania marihuany ( lub kannabinoidów)  u obu płci , ale w przyszłości możliwe będzie skuteczniejsze leczenie uzależnienia od tej grupy związków.

 

 

 

 

Opracowano na podstawie http://online.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/can.2016.0010