Co łączy kobiety na motocyklach w różowych kamizelkach z Amazonkami? Do czego wzywają hasła „Nie krępuj się, zerwij z milczeniem”, „Nie pakuj się do trumny (…)”, „Zabezpiecz tyły. (…)”?

Wszystkie są wyrazami kampanii społecznych, wzywających do udziału w badaniach przesiewowych. I wszystkie z nich łączy wspólny przekaz – rak, szczególnie wcześnie wykryty, jest uleczalny! Możesz powiedzieć – „Mam haka na raka” – a jest nim wczesna diagnostyka.

Rak wykryty we wczesnym stadium może być leczony chirurgicznie, chemioterapią, radioterapią lub połączeniem kilku metod, jako leczenie skojarzone. Wszystko zależy od jego stadium, określanego przez staging. W większości nowotworów stosuje się klasyfikację TNM. T (ang. tumor – guz), określa rozmiar guza, N (ang. nodule  – węzeł chłonny) – czy, i ile węzłów jest zajętych przez nowotwór a M (ang. metastasis – przerzuty). Kategorii T i N przyznaje się punkty od 1 do 4, a kategoria M posiada wartości 0 (brak przerzutów) i 1 (obecność przerzutów). Na tej podstawie można określić stopień zaawansowania choroby od I do IV. Dla każdego nowotworu staging ma znaczenie w wyborze metody leczenia, jednak zawsze bierze się pod uwagę indywidualne cechy każdego chorego. Rak wykryty wcześnie może być wyleczony całkowicie. A w wielu z nich istnieją odpowiednie metody – przekonaj się sam!

RAK PIERSI

Jeżdżenie na motocyklu kojarzy się z ryzykiem, jednak jeszcze większym jest zaniedbywanie własnego zdrowia. Dlatego 27 września 2015r. w Warszawie ruszyła akcja „MOTORóżowi”. Wzięli w niej udział zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy przejechali przez ulice miasta w jaskrawych, różowych kamizelkach. Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty, podczas których Mazowieckie Centrum Onkologiczne zorganizowało kurs demonstrujący, jak prawidłowo badać piersi.

Takie akcje w naszym kraju są konieczne. Co roku raka piersi wykrywa się u 14 tysięcy kobiet, a połowa z nich zgłasza się o pomoc zbyt późno. Organizatorzy przekonywali, że wcześnie wykryty rak piersi jest niemal całkowicie uleczalny.

Wczesny rak piersi, taki, w którym guz nie przekracza średnicy 10 mm, i nie zajmuje węzłów chłonnych. Po chirurgicznym wycięciu takiego guza, prognozy dotyczące przeżycia, przy nowoczesnych metodach leczenia, są znakomite – śmiertelność na przestrzeni 3 lat od postawienia diagnozy sięga 4-5%, a według danych National Cancer Institute – 0%. Wliczane są w to też zgony w powodu innych przyczyn, nie tylko raka. Nawet choroba dająca przerzuty do węzłów, po odpowiedniej radioterapii, wykazuje podobny odsetek śmiertelności. Nawroty choroby, przy negatywnym wyniku biopsji węzłów chłonnych zdarzają się wyjątkowo – u niecałego 1%. Niezaawansowana choroba jednak nie daje żadnych niepokojących objawów – dlatego konieczne są badania profilaktyczne.

W Polsce już od 2004 roku działa Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Aby skutecznie zmniejszyć śmiertelność z powodu tej choroby, powinno być nim objętych >75% kobiet w wieku 50-69 lat. Badania przeprowadzone w Lublinie w latach 2005-2006 pokazały jednak, że zaledwie niecała połowa kobiet (47%) wykonywała mammografię regularnie, co 2 lata. Mammografia to nie wszystko – samobadanie piersi, chociaż nie jest tak precyzyjne, jest równie ważne. Większość guzków wykrywają bowiem same kobiety regularnie dokonujące takiej kontroli, a nie lekarz w trakcie badania gruczołów piersiowych. Takie kobiety są też bardziej świadome, i częściej poddają się mammografii – zwiększając swoją szansę na wczesne wykrycie raka, oraz jego wyleczenie.

Mammografia, w związku z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego, wzbudza jednak pewne kontrowersje – czy narażenie na promieniowanie nie zwiększa znacząco ryzyka raka? Analiza, przeprowadzona przez dr Martina Yaffe oraz dr Jamesa Mainprize z Uniwersytetu w Torotno potwierdza, że istnieje takie ryzyko. W grupie 100 000 kobiet, badanych każdego roku między 40 a 55 r.ż, a następnie co 2 lata do 74 r. wystąpi 86 przypadków nowotworów związanych z promieniowaniem, a 11 kobiet umrze z tego powodu. Jednak dzięki takiemu skriningowi, całkowita ilość zgonów z powodu raka piersi spada o połowę, co udowodniły wieloletnie obserwacje przeprowadzane na zachodzie przed, i po wprowadzeniu mammografii jako badania przesiewowego. W naszym kraju co roku na raka piersi umiera 5 tysięcy Polek. Gdyby więc wszystkie kobiety w naszym kraju poddawały się mammografii, liczba uratowanych przed śmiercią z powodu raka sięgałaby tysięcy. Już widać pewien postęp na tym polu. Od czasu wprowadzenia Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, w ciągu ostatniej dekady przeżywalność w przepadku raka piersi zwiększyła się 62% do 75%.

RAK SZYJKI MACICY

Rak szyjki macicy o niskim stopniu zaawansowania (IA, IB) również jest uleczalny u większości osób(jak mówią najnowsze dane, odpowiednio w 93% i 80%). W stopniu IA wystarczy sam zabieg chirurgiczny, bez radioterapii. Jednak ten nowotwór rozwija się długo, i bardzo późno daje objawy. Dopiero, kiedy nacieka przyległe narządy zaczynają się problemy z oddawaniem moczu, krwiste upławy, bóle podbrzusza, aż do wyniszczenia oraz obrzęki nóg.

Wczesny rak, choć przebiega skrycie, jest jednak wykrywalny za pomocą prostego badania – cytologii. Polega na pobraniu wymazu z szyjki, co jest bezbolesne i nie niesie za sobą żadnych konsekwencji zdrowotnych. Dopiero nieprawidłowy wynik zmusza do pobrania wycinka. Skuteczność cytologii zależy od techniki wykonania badania, gdyż jej zdolność do wykrycia komórek nowotworowych sięga od 30% do 87%. Jest to jednak metoda bardzo specyficzna (niemal 100%), pozwalająca na potwierdzenie istnienia anomalii w przypadku wykrycia nieprawidłowych komórek.

W Polsce każda kobieta w wieku 25-59 lat ma prawo do bezpłatnej cytologii. Kampania „Nie pakuj się do trumny, zrób cytologię!”, której pomysł zgłosili uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Lublinie zachęca wszystkie Polki do wykonania tego badania – bo może je uchronić przed wyniszczającą chorobą.

RAK JELITA GRUBEGO

„Zabezpiecz tyły przed rakiem!” to kolejne hasło kampanii społecznej, zorganizowanej przez „Mam haka na raka”, jednak jak najbardziej trafne. Codziennie 30 osób w Polsce umiera na raka jelita grubego – który wcześnie wykryty i leczony, gwarantuje długie przeżycie wolne od choroby. Badaniem, które umożliwia diagnostykę jest kolonoskopia. Ponieważ zabieg ów wymaga odpowiedniego przygotowania, związanego z oczyszczaniem jelit, i jest odbierane jako nieprzyjemne często proponowane jest badania kału na krew utajoną – które wykrywa nie tylko raka, ale też niektóre polipy. Przez tydzień przed wykonaniem testu nie należy przyjmować leków przeciwbólowych bez recepty, a na 3 dni przed należy unikać spożywania czerwonego mięsa, oraz cytrusów i suplementów witaminy C w dawce >250mg – mogą zafałszować wynik.

Dane pochodzące z amerykańskiego National Cancer Insitute wykazują, ze wczesny rak jelita grubego (I stadium), daje przeżycie 5-letnie rzędu 93%, natomiast w stadium IIA – 83%. W raku odbytnicy natomiast – stadium I to 87%, a IIA – 80% 5-letnich przeżyć. Wielu pacjentów żyje jednak znacznie dłużej po postawieniu diagnozy – i wielu zostaje całkowicie uleczonych. 5 letnie przeżycia to standardowy wskaźnik określający prognozę dla chorych w onkologii. Takie efekty są możliwe dzięki coraz doskonalszym osiągnięciom chirurgii onkologicznej.

Bardzo wczesny rak wykryty w kolonoskopii może być usunięty już w trakcie jej trwania, więc operacja związana z otwieraniem jamy brzusznej nie jest wtedy konieczna. Rak ograniczony do błony śluzowej daje przeżywalność rzędu 100%. Operacja może być wykonana metodą tradycyjną, lub małoinwazyjną (laparoskopowo), co daje podobne wyniki leczenia.

Dalsze decyzje co do leczenia zależą od wielu czynników – najważniejsze jest stwierdzenie, czy rak się szerzy. Chemioterapia i radioterapia stosowane są raczej jako leczenie uzupełniające dla operacji, gdy obecne są przerzuty w węzłach chłonnych, lub istnieje ryzyko miejscowej wznowy, ponieważ guz był zbyt duży, i nie udało się radykalnie wyciąć. Taki zaawansowany rak rokuje gorzej, jednak i w bardziej zaawansowanych stadiach 5 lat od wykrycia nowotworu przeżywa większość chorych ze stadium II (gdy guz przekracza ścianę jelita) – 50-80%, a w stadium III – 30-60%.

PRZEJRZYJ CHŁONIAKA

To hasło najnowszej kampanii, która odbywa się pod patronatem „Mam haka na raka”. Chłoniaki należą do nowotworów układu chłonnego. W skład tego układu wchodzą węzły chłonne, migdałki, grasica, śledziona, szpik kostny oraz naczynia limfatyczne. Mają bardzo ważne zadanie – chronią nas przed bakteriami i wirusami, odpowiadają za wytwarzanie przeciwciał, które umożliwiają ich usuwanie z organizmu. Jednak nowotwór może rozwijać się w każdej tkance – układ chłonny nie jest więc wyjątkiem.

Zazwyczaj pierwszym objawem jest powiększony, twardy węzeł chłonny. Jednak w odróżnieniu od tzw. „odczynowego” powiększenia, towarzyszącego zakażeniom – nie boli, i nie mija po wyleczeniu infekcji. Węzeł może rosnąć, osiągając duże rozmiary – nawet kilkanaście centymetrów. Oczywiście niektóre węzły chłonne nie są dostępne zwykłemu badaniu. Znajdują się one również w jamie brzusznej, śródpiersiu, a małe skupiska komórek limfatycznych – w ścianach układu pokarmowego, i dają objawy związane z uciskaniem narządów, jak duszność, problemy z oddawaniem stolca. W przebiegu chłoniaka mogą też wystąpić zlewne poty, gorączka, ogólne osłabienie i utrata masy ciała, czyli objawy systemowe – jako wynik rozrostu nowotworu.

Te nowotwory rozpoznawane są za pomocą badania histopatologicznego, do którego potrzebne jest pobranie węzła drogą biopsji. Po potwierdzeniu bada się różne markery, co umożliwia określenie typu raka.

Odmiennie od przedstawionych wyżej przykładów nowotworów, chłoniaki leczy się przede wszystkim chemioterapią – nie zaś chirurgicznie. Ciągłe doskonalenie dostępnych leków powoduje, że dzisiaj osoby z chłoniakiem Hodgkina przeżywają w stadiach I i II w 90%, w III – w 80% a w IV – w 65% przez 5 lat od postawienia diagnozy. W innych chłoniakach rokowanie zależy od wielu czynników, takich jak wiek, stopień zaawansowania, obecność anemii i innych. W kategorii „niskiego ryzyka” chemioterapia pozwala przeżyć 5 lat 91% chorych, a 10 lat -71% z nich (w kategorii wysokiego ryzyka odpowiednio 53% i 36%). Należy przypomnieć, że w tych wskaźnikach uwzględniona jest również śmierć z innych przyczyn, a chłoniaki często dotykają osób starszych, których odporność i zdolność organizmu do regeneracji jest znacznie mniejsza niż u młodych ludzi.

Chemioterapia jest najbardziej toksyczna dla komórek nowotworowych, jednak nie pozostaje obojętna dla tych, które są zdrowe. Dlatego jej wytrzymanie jest dla organizmu wyzwaniem. Skutki uboczne, które występują w jej przebiegu sprawiają, że ludzie boją się jej, jak się wydaje, nie mniej niż nowotworów. Jednak znamiennej większości chorych na chłoniaki, a także białaczki – są jedyną szansą na przeżycie.

_______________________________________

Nowoczesna medycyna może nam umożliwić wygranie z rakiem, ale potrzebna jest również nasz aktywny udział w tej walce. Nowotwory wciąż pozostają 2 przyczyną zgonów w Polsce, zaraz po chorobach układu sercowo-naczyniowego. Bezpłatne badania, umożliwiające wczesne wykrycie choroby, oraz zdrowy styl życia, zrezygnowanie ze szkodliwych nałogów, to recepta na długie życie w zdrowiu. Rak nie musi być wyrokiem, ale nie możemy ignorować niepokojących objawów. Sami najlepiej znamy swój organizm, i powinniśmy reagować, gdy wzywa na alarm.

 

Olej z Konopi CBD najlepszych producentów  i  inne suplementy w najlepszych cenach, znajdziesz w sklepie pod tym linkiem   Medyczny Olej Sklep

 

[FM_form id=”2″]

 

 

ŹRÓDŁA:

 • Surdyka, Jolanta Anna, et al. „Selected breast cancer risk factors and early detection of the neoplasm in women from Lublin region attending screening program in St. John’s Cancer Center, years 2005-2006.” Annals of agricultural and environmental medicine: AAEM 21.4 (2014): 792-798.
 • García Fernández, A., et al. „Positive versus negative sentinel nodes in early breast cancer patients: axillary or loco-regional relapse and survival. A study spanning 2000–2012.” The Breast 22.5 (2013): 902-907.
 • Heuts, E. M., et al. „Incidence of axillary recurrence in 344 sentinel node negative breast cancer patients after intermediate follow-up.” sentinel node biopsy in breast cancer 107 (2007): 279-283.
 • Nanda, Kavita, et al. „Accuracy of the Papanicolaou test in screening for and follow-up of cervical cytologic abnormalities: a systematic review.” Annals of internal medicine 132.10 (2000): 810-819.
 • Tabar, Laszlo, et al. „Mammography service screening and mortality in breast cancer patients: 20-year follow-up before and after introduction of screening.”The Lancet 361.9367 (2003): 1405-1410.
 • Yaffe, Martin J., and James G. Mainprize. „Risk of Radiation-induced Breast Cancer from Mammographic Screening 1.” Radiology 258.1 (2011): 98-105.
 • http://www.cancer.org/cancer/cervicalcancer/detailedguide/cervical-cancer-survival
 • http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,911,spakowana_do_grobu
 • http://www.yamaha-motor.eu/pl/news/index.aspx?id=588012#gallery=image|image=/pl/binary/MOTOR%C3%B3%C5%BCowi%20ju%C5%BC%2027%20wrze%C5%9Bnia%20w%20Warszawie_1_gal_col_tcm221-587998.jpg
 • http://www.zrobkolonoskopie.pl/
 • http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/moreinformation/colonandrectumcancerearlydetection/colorectal-cancer-early-detection-screening-tests-used
 • http://www.cancer.org/cancer/breastcancer/detailedguide/breast-cancer-survival-by-stage
 • http://www.cancer.org/cancer/hodgkindisease/detailedguide/hodgkin-disease-survival-rates
 • http://www.cancer.org/cancer/non-hodgkinlymphoma/detailedguide/non-hodgkin-lymphoma-factors-prognosis
 • http://mamhakanaraka.pl/
 • http://www.przejrzyjchloniaka.pl/leczenie
 • bip.stat.gov.pl/files/gfx/bip/pl/…/zachorowalnosc_na_nowotwory.pdf