Mara Gordon, działająca w ramach organizacji Aunt Zelda’s, zgodziła się udzielić nam wyczerpującego wywiadu na temat leczenia medyczną marihuaną i olejem z konopi. Mara Gordon od lat z pasją i oddaniem pomaga ludziom na całym świecie dostosować ich sposób dawkowania medycznej marihuany, dobierając zarówno dawki, jak i rodzaj kannabinoidów do indywidualnych potrzeb konkretnego chorego. Jej zdaniem każda osoba jest wyjątkowa, i nie ma jednego schematu dawkowania, który odpowiadałby wszystkim. Dzięki swojej intensywnej działalności, a także informacjom zwrotnym otrzymywanym od skutecznie leczonych pacjentów dysponuje niezwykle bogatym doświadczeniem, którym zdecydowała podzielić się z czytelnikami portalu www.medycznyolej.org.

Założycielka Aunt Zelda’s swoje pierwsze kroki w świecie medycznej marihuany stawiała… jako pacjentka. Ból związany z chorobą zmusił ją do zrezygnowania z działalności zawodowej w wieku 50 lat – jak czytamy na jej profilu na witrynie www.linkedin.com , zrzeszającego naukowców z całego świata. Mara Gordon pomaga nie tylko ludziom zmagającym się z wywołaną przez ból niepełnosprawnością, ale też cierpiącym na szerokie spektrum schorzeń, o skrajnie odmiennym charakterze – od raka, przez padaczkę po zaburzenia lękowe. Zgodziła się odpowiedzieć na pytania, które najczęściej kierują do nas czytelnicy strony Medyczny Olej, korzystając z osobistych doświadczeń w leczeniu za pomocą oleju z marihuany.

  1. W marihuanie występuje ponad 100 różnych terpenów, substancji odpowiedzialnych za jej zapach, i ponad 70 unikalnych dla roślin Cannabis substancji zwanych kannabinoidami. Jakie jest ich znaczenie? W jaki sposób wpływają na jej działanie lecznicze?

Każdy składnik marihuany jest istotny, i przyczynia się do całościowego efektu leczniczego. Synergia, czyli współdziałanie kannabinodiów i terpenów, zwane również „efektem ‚świty’ ” [z ang. ”entourage effect”], determinuje w jaki sposób odpowie na leczenie pacjent. Dla przykładu – limolen polepsza nastrój, dodaje energii, natomiast mircen ma działanie odprężające. Wciąż musimy się jeszcze wiele nauczyć o owym „efekcie świty”, i jak wykorzystać ów efekt, aby zmaksymalizować skuteczność różnych odmian konopi. Jednak nie ulega wątpliwości, że ekstrakty powstałe z całej rośliny, posiadające szerokie spektrum kannabinoidów i terpenów, w praktyce okazują się o wiele lepsze niż izolowane, czyste kannabinoidy. Na przykład, w Stanach Zjednoczonych pacjentom cierpiącym z powodu działań ubocznych chemioterapii często przepisuje się Marinol, który jest syntetycznym odpowiednikiem naturalnego THC. Często zauważamy, że od Marinolu nie można się uzależnić, bo jego działanie nie jest przyjemne. Większość ludzi woli jednak zażywać całą roślinę niż Marinol, ponieważ inne składniki obecne w marihuanie pomagają zminimalizować niepożądane działania czystego THC, jak wywoływane przez niego uczucie niepokoju.

  1. Głównymi kannabinoidami występującymi w marihuanie są THC i CBD. Czy można je ze sobą łączyć, czy też powinny być zażywane oddzielnie? Czy kolejność ich podawania ma znaczenie, i jak wyglądałby przykładowy schemat dawkowania?

THC bezpośrednio aktywuje oba receptory kannabinodiowe występujące w naszym mózgu oraz ciele – CB1 oraz CB2. Jest zatem ich agonistą. Natomiast CBD blokuje te receptory (jest ich antagonistą). Dlatego też najlepiej jest oddzielić THC od CBD, by osiągnąć największą efektywność leczenia. THC i CBD oczywiście współdziałają, i dobrze, by obydwie te substancje były obecne, ale by wydobyć cały potencjał z marihuany, ale powinny być zażywane osobno.

Jako że THC aktywuje te receptory kannabinoidowe, najlepiej jest przyjmować THC w pierwszej branej dawce w ciągu dnia, kiedy nie ma jeszcze CBD blokującego te receptory. W późniejszych godzinach, CBD może być dodawany, by móc skorzystać z jego unikalnych działań. Taka strategia dawkowania pozwala pacjentom wykorzystać współdziałanie THC i CBD, dzięki aktywacji wszystkich receptorów po wzięciu pierwszej dawki THC w godzinach porannych. W dodatku – zauważyliśmy, że tym sposobem można przyjmować każdy z głównych kannabinoidów w mniejszej dawce, by osiągnąć korzystne dla pacjenta efekty.

  1. Pytanie o kwestie praktyczne – jak dostosować dawkowanie marihuany do potrzeb konkretnego chorego? Jakie jego cechy, lub schorzenia na które cierpi, mają tutaj największe znaczenie?

Dawkowanie powinno być oparte na poprzednich doświadczeniach z marihuaną, oraz celach, jakie stawia się sobie w leczeniu. Przykładowo, jeśli ktoś doświadcza stanów niepokoju, być może powinien zmniejszyć przyjmowaną dawkę THC, albo zmienić używaną odmianę na taką, która posiada inny zestaw terpenów. Z drugiej strony, jeżeli celem jest zmniejszenie dolegliwości bólowych, a obecnie przyjmowana ilość THC nie odnosi pożądanego skutku, dawka powinna być zwiększona. 

Dwa najważniejsze czynniki, które mają wpływ na ustalenie dawkowania to wiek, oraz natężenie choroby. Młodsi pacjenci będą wymagali podawania większych ilości kannabinoidów, ponieważ ich enzymy wątrobowe są bardzo aktywne, i metabolizują kannabinoidy szybciej niż u ludzi w wieku podeszłym. Chorzy w bardziej zaawansowanych stadiach choroby, jak rak w wysokim stadium, również wymagają znacznie wyższych dawek, niż ludzie cierpiący na mniej wyniszczające schorzenia, czy ci, którzy chcą zmniejszyć objawy jak ból lub odczuwanie nudności. Pięć kryteriów, które powinny być brane pod uwagę na pierwszym miejscu przy ustalaniu dawkowania są: 1. Wiek 2. Diagnoza 3. Doświadczenia z marihuaną z przeszłości 4. Obecnie przyjmowane leki oraz suplementy diety i  5. Cel leczenia marihuaną.

  1. Marihuana to potężny lek. Chociaż większość chorych jest świadoma tego faktu, wiele z nich popełnia błędy na początku swojego leczenia olejem z marihuany. Jakie są najczęstsze z nich, jeśli chodzi o samoleczenie za pomocą oleju RSO?

Błąd numer 1 to przyjmowanie zbyt dużej ilości oleju RSO. Dotyczy to zarówno doświadczonych, jak i niedoświadczonych użytkowników, którzy w ten sposób przyjmują więcej THC niż to zalecane. Wśród osób bez doświadczenia w używaniu marihuany, za duża dawka oleju RSO może wywołać niezwykle nieprzyjemne skutki, jak wywoływanie napadów paranoi oraz wymioty. Dla wszystkich pacjentów najważniejsze jest, by zaczynali od małych dawek ekstraktu, i stopniowo dochodzili do wyższych – na tyle, na ile zezwala im wytworzona w trakcie terapii tolerancja. Ponadto, strategia „zacznij od małej dawki, i powoli ją zwiększaj” jest znacznie bardziej ekonomiczna – pozwala chorym znaleźć taką dawkę, która działa na nich, unikając przyjmowania większej niż to potrzebne ilości.

Drugim głównym błędem jest używanie tylko CBD, albo tylko THC. Najlepsze efekty są zwykle uzyskiwane, gdy ludzie biorą olej o wysokiej zawartości CBD, i jednocześnie drugi – o wysokiej zawartości THC. Jednak, są też tacy ludzie, którzy potrzebują tylko jednego rodzaju oleju. Dlatego tak ważne jest, by pamiętać o tym, jak bardzo zindywidualizowany charakter ma leczenie za pomocą marihuany.

Ponadto, kiedy jednocześnie przyjmowane są leki opioidowe [pochodne morfiny, silne leki przeciwbólowe – przyp. red.], czy alkohol, marihuana znacznie zwiększy  działanie tych substancji. Dlatego też jedna lampka wina dodana do posiłku może mieć dla osoby przyjmującej marihuanę taki sam skutek, jak wypicie całej butelki dla osoby zdrowej.

5.Wielu ludzi na całym świecie decyduje się na leczenie marihuaną dolegliwości, które towarzyszą stwardnieniu rozsianemu, jak spazmy mięśniowe, ból, drżenie rąk czy problemy dotyczące pęcherza moczowego. Może nam Pani powiedzieć, jakie jest odpowiednie dawkowanie marihuany w tej wyniszczającej chorobie?

Dawkowanie dla każdego pacjenta może być bardzo różne. Ci, którzy chcą uporać się z objawami stwardnienia rozsianego, będą potrzebować między 10 – 100 mg THC i/lub CBD na dzień. Ci, którzy chcą całkowicie pozbyć się objawów, i osiągnąć stan przypominający remisję choroby, będą wymagali podawania najprawdopodobniej setek miligramów THC i CBD. Oczywiście 10-100 mg to dość szeroki przedział, jednak nie ma możliwości by jednoznacznie określić, jaka dawka będzie odpowiednia dla każdego chorego. Każda osoba ma własny układ endokannabinoidowy, a skutkiem tego – musi sama dojść do swojej dawki by osiągnąć największe korzyści z leczenia marihuaną, zaczynając od małej, i zwiększając ją stopniowo. Zarówno THC jak i CBD mogą być korzystne w stwardnieniu rozsianym dzięki ich działaniu neuroprotekcyjnym oraz przeciwzalapnym. THC wydaje się bardziej skuteczne, jako że jednocześnie zwalcza ból, jak i stan zapalny, ale dodawanie CBD jest znacznie bliższe ideałowi.

  1. Marihuana wydaje się bardzo skuteczna w niektórych przypadkach padaczki, szczególnie u dzieci. Który z kannabinoidów odpowiada za lecznicze działanie marihuany w tym konkretnym schorzeniu, i jakie dawki powinny być używane w leczeniu?

Wydaje się, że to CBD jest najbardziej skutecznym kannabinoidem w leczeniu epilepsji. Jednak zawsze znajdzie się wiele przypadków, w których CBD nie działa, albo po kilku miesiącach leczenia staje się nieskuteczny. Dla tych chorych, THC oraz THCA mają kluczowe znaczenie. THC wydaje się szczególnie użyteczny w przypadkach nagłego pogorszenia, wymagającego natychmiastowego działania, i liczni pacjenci używają go jako leku „ratunkowego”, by zatrzymać silne napady drgawkowe.

Wysokie dawki nie wydają się być konieczne w przypadku epilepsji. Już, sumarycznie, 5-50 mg kannabinoidów, czy to THC, THCA czy CBD ma zdolność do zmniejszenia, a nawet całkowitego zniesienia napadów padaczkowych. Na obecny stan wiedzy, wydaje się że większość dzieci doświadcza znacznej redukcji ilości napadów, ale już nie tak wielu udaje się całkowicie uwolnić od napadów. To zapewne skutek niewystarczającego dostępu do odpowiedniej wiedzy, ponieważ wielu ludzi zażywa wyłącznie CBD, i nie zdaje sobie sprawy, jaki wpływ na potencjał terapii ma dodanie THC lub THCA.

  1. Wielu ludzi wierzy, że marihuana może wyleczyć raka, chociaż naukowcy powtarzają, że nie możemy być pewni czy rzeczywiście będzie skuteczna po zastosowaniu u ludzi – nawet, jeśli badania laboratoryjne dają obiecujące rezultaty. Czy marihuana może zastąpić konwencjonalne leczenie nowotworów?

Marihuana nie może zastąpić konwencjonalnej terapii, ale odnosi się fenomenalne wyniki, kiedy chemioterapia i napromieniowanie są używane w połączeniu z nią. Liczni pacjenci osiągnęli remisję nawet zaawansowanego stadium nowotworu dzięki używaniu oleju z marihuany, łącznie z tradycyjnymi sposobami leczenia. Niektórzy osiągnęli ją używając samego oleju z marihuany. Jednak nie wiemy dotąd, którzy pacjenci czy rodzaje nowotworów są oporne na działanie ekstraktów z konopi, dlatego używanie wyłącznie oleju z marihuany nie jest uważane za dobre dla pacjentów.

W każdym wypadku, nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że marihuana może zabijać komórki rakowe u ludzi, tak samo jak nie ma wątpliwości co do tego, że może zmniejszać ilość napadów drgawkowych. Zarówno obfitość dowodów naukowych, jak i anegdotycznych doniesień o konkretnych przypadkach jest spora w obu tych przypadkach. W tej chwili bardzo ważna jest współpraca środowiska medycznego, by w końcu odgadnąć jaki zestaw kannabinoidów/terpenów jest najbardziej skutecznych przeciw różnym rodzajom chorób u różnych ludzi.

  1. Jeśli marihuana może wyleczyć raka – jak powinna być przyjmowana? Jeśli nie – istnieje wiele dolegliwości towarzyszących samej chorobie nowotworowej, jak i jej leczeniu, jak wymioty czy nudności, oraz ból. Jaki rodzaj preparatu jest najbardziej odpowiedni w tych przypadkach, i ile powinno być przyjmowane, by osiągnąć pożądany efekt?

Mówimy, że marihuana zabija komórki raka. Ale nie ma dowodów, że może wyleczyć raka. Pacjenci, którzy używają jej jako leku na nowotwór, będą musieli kontynuować jej przyjmowanie, nawet wtedy, gdy nie będzie już żadnych możliwych do wykrycia oznak choroby. Defekt układu endokannabinoidowego musiał być obecny zanim rak się pojawił, i nadal jest obecny – również po leczeniu.

Aby bezpośrednio zwalczyć raka za pomocą marihuany, jest konieczne przyjmowanie pojęzykowe wysokich dawek ekstraktu z konopi. Kilkaset miligramów wszystkich kannabinoidów jest zwykle konieczne do osiągnięcia tego celu. Palenie czy waporyzacja surowej marihuany nie ma w zasadzie efektu antynowotworowego, jednak tego rodzaju metody są świetne w przypadku bólu i nudności. THC ma większą aktywność przeciwnowotworową, i jest, generalnie rzecz ujmując, ważniejszy od CBD w kwestii leczenia raka. W idealnym zestawieniu. w celu leczenia nowotworów używane są jednak zarówno THC jak i CBD.

CBD obniża ekspresję i translację genu ID-1, który jest odpowiedzialny za wzrost komórek nowotworowych, oraz ich zdolność do tworzenia przerzutów w przypadku niektórych nowotworów, a doniesienia tego rodzaju czynią z niego bardzo obiecujący lek. Gen ID-1 odgrywa istotną rolę w, przykładowo, raku piesi oraz w raku prostaty. Dla tych przypadków, protokół jest odwrócony – niższa dawka THC jest konieczna, by wywołać apoptozę [zaprogramowaną śmierć komórek np. raka – przyp. red.], a zalecana jest zwiększona dawka CBD.

  1. Niektórzy ludzie nie chcą przyjmować antybiotyków, by leczyć chorobę z Lyme (boreliozę). Czy marihuana może ją wyleczyć? Jaki rodzaj preparatu, i jakie dawki mogą ją wyleczyć, lub zmniejszyć objawy choroby?

Nie uważam, że unikanie konwencjonalnych leków jest rozsądne w przypadku choroby z Lyme. Niektórzy pacjenci donoszą, że objawy boreliozy całkowicie zniknęły dzięki leczeniu za pomocą ekstraktów z marihuany. Jednak w przypadku choroby z Lyme, najlepszym wyjściem jest łącznie konwencjonalnych leków oraz marihuany. Dawka odpowiednia dla konkretnej osoby może się różnić. Jedną z głównych wad leczenia za pomocą marihuany medycznej jest konieczność indywidualnego dawkowania. Ale tak naprawdę, nie różni się to od przypadku wielu innych leków, gdzie pacjent otrzymuje instrukcję by zwiększać, bądź zmniejszać dawkę w zależności od tego jak odpowiada na leczenie jego organizm. Leki przeciwdepresyjne, jak Prozac, mogą być tutaj dobrym przykładem.

  1. Odwołując się do Pani osobistych doświadczeń – jakie schorzenia mogą być rzeczywiście wyleczone za pomocą marihuany, lub można zmniejszyć z jej pomocą towarzyszące im objawy? Może nam Pani zdradzić, jak wielu osobom się to udaje, zakładając że używana jest odpowiednia dawka, kombinacja kannabinoidów i terpenów, i ściśle trzymamy się ustalonego schematu dawkowania?

W zasadzie przebieg każdej choroby może być złagodzony za pomocą terapii marihuaną lub jej ekstraktami, lub można osiągnąć stan przypominający remisję,. Każdy rodzaj choroby może być opisany jako stan braku równowagi organizmu; ciało nie jest w stanie idealnej homeostazy, kiedy toczy go choroba. Wszyscy ludzie mają układ endokannabinoidowy, który odpowiada za utrzymanie tego stanu równowagi. Jako że choroba stanowi jej zaburzenie, a układ endokannabinoidowy jest związany z jej utrzymywaniem, z teoretycznego punktu widzenia ma sens używanie właśnie fitokannabinoidów (kannabinoidów pochodzenia roślinnego). Wzmocnienie działania tego układu może dawać korzyści w praktycznie każdym rodzaju choroby. I, w rzeczy samej, to właśnie obserwujemy na pewnych, konkretnych przypadkach. Ponadto, istnieją badania naukowe, które pokazują, na poziomie komórkowym oczywiście, że główne kannabinoidy, jak THC czy CBD mogą leczyć większość chorób. Przykładowo – THC może rozbijać złogi w mózgu, które powodują chorobę Alzheimera, a także bezpośrednio hamować wirusa HIV. Nawet te bardzo poważne schorzenia, i jakby się wydawało – nie do pokonania, odpowiadają na działanie kannaibnoidów.

Potrzebnych jest więcej badań by zrozumieć, dlatego tak jest, że niektóre osoby odpowiadają na terapię lepiej niż inni. Badania in vivo, przeprowadzone przez dr Manuela Guzmana, oraz dr Christinę Sanchez, wspólnie z ich zespołem działającym przy Complutense Univeristy w Madrycie, są bardzo obiecujące. Pomagają w zobrazowaniu tego, które leki i jakie linie komórek nowotworowych odpowiadają najlepiej na główne kannabinoidy. Ufamy, że badania kliniczne staną się codziennością, i uzyskamy definitywną odpowiedź na te ważne pytania. W międzyczasie, używanie marihuany łącznie z konwencjonalnymi formami leczenia wydaje się najbardziej sensowne, i pozwala na uzyskanie najbardziej obiecujących efektów na dłuższą metę.

 

Strona firmowa Aunt Zelda’s   http://azcannaoil.com/


 

Olej z Konopi CBD najlepszych producentów  i  inne suplementy w najlepszych cenach, znajdziesz w sklepie pod tym linkiem   Medyczny Olej Sklep

 

[FM_form id=”2″]