19 stycznia 2017 r. niemiecki Bundestag przyjął ustawę legalizującą stosowanie marihuany do celów medycznych. Postanowienia ustawy bardzo sprawnie weszły w życie, bo już od marca ubiegłego roku potrzebujący chorzy mogli nabyć medyczną marihuanę w niemieckich aptekach. Oczywiście, aby ją otrzymać, pacjent musiał wcześniej zdobyć receptę od lekarza prowadzącego, który na podstawie historii choroby dobierał odpowiednią formę i dawkę leku. Nie każdy chory mógł otrzymać taki preparat, bowiem medyczna marihuana jest w zamyśle dedykowana tylko tym osobom, u których dotychczasowe formy terapii okazały się nieskuteczne. Ponadto na lekarza został nałożony obowiązek wskazania korzyści jakich spodziewa się po zastosowaniu medycznej marihuany u konkretnego pacjenta.

Biorąc pod uwagę trudne i ciężkie przypadki pacjentów, w ustawie nie określono górnej granicy dawki, jaką w ciągu miesiąca należy podać, choć za standardową ilość uznaje się około 100 gram suszu miesięcznie dla jednego chorego. Średnia cena 1 grama medycznej marihuany w niemieckiej aptece wynosi około 18-23€, stąd średni koszt miesięcznej terapii to około 1800-2300€. Warto nadmienić, że na początkowym etapie dopuszczona do obrotu aptecznego medyczna marihuana będzie importowana do Niemiec, choć nie wykluczone, że kiedyś powstaną rodzime plantacje konopi.

Walka o liberalizację prawa dotyczącego stosowania marihuany do celów medycznych trwała dobrych kilka lat. Zwolennicy medycznej marihuany argumentowali swoje racje faktem, że istnieje coraz więcej dowodów naukowych, zwłaszcza pod postacią najbardziej istotnych wyników badań klinicznych, popierających stosowanie konopi w niektórych schorzeniach. Znaleźli się także przeciwnicy, którzy wskazywali na ryzyko nadmiernego popytu na medyczną marihuaną i to nie tylko z pobudek czysto medycznych. Obawiano się, że większa dostępność konopnych preparatów sprawi, że niektóre zdrowe osoby chcąc uzyskać marihuanę do celów rekreacyjnych, będą celowo próbowały obchodzić przepisy prawa.

 

Jak sytuacja wygląda po roku od wprowadzenia zmian?

Według najnowszych doniesień federalnego związku skupiającego niemieckich farmaceutów (ABDA) liczba wypisywanych recept i wydawanych na ich podstawie preparatów medycznej marihuany stale rośnie. Po drugim kwartale 2017 r. apteki otrzymały 4615 recept i sprzedały ponad 10 000 sztuk konopnych preparatów, a w ostatnim kwartale ubiegłego roku było już 12 717 recept i około 18.800 sprzedanych opakowań leku.

Należy przy tym wspomnieć, że całkowita liczba pacjentów korzystających z medycznej marihuany jest jednak nieco niższa niż ogólna liczba recept. Głównym powodem jest fakt, że każda odmiana konopi musi zostać wydana na osobnej recepcie, więc jeśli pacjent potrzebuje więcej niż jednej odmiany, często przychodzi do apteki z przynajmniej dwoma wypisanymi receptami. I tutaj pojawia się pierwszy problem dotyczący zaopatrzenia chorych w poszczególne odmiany marihuany. Jak wygląda to w praktyce? Okazuje się, że niektórzy pacjenci muszą oczekiwać kilka tygodni lub nawet dłużej na otrzymanie leku ze względu na to, że dostępność większości z 30 szczepów, które są obecnie oferowane, nie może być dostatecznie zapewniona przez cały czas. Jeśli zapasy konkretnej odmiany marihuany uległy wyczerpaniu, pacjenci zostali zmuszeni do oczekiwania na dostawę.

Dodatkowo wzrost zainteresowania medyczną marihuaną przekłada się nie tylko na zwiększoną liczbę recept, ale również na sferę finansowania konopnych preparatów. Wraz z początkiem roku największe niemieckie firmy ubezpieczeniowe- AOK-Federal Association, Techniker Krankenkasse i Barmerotrzymały ogłosiły, że od czasu wejścia w życie przepisów ustawy otrzymują coraz więcej wniosków o zwrot kosztów leczenia preparatami medycznej marihuany.

Niemniej jednak część z nich nie spełnia odpowiednich wymogów pod względem formalnym i z tego powodu zostaje odrzucona. Szacuje się, że około 66% złożonych wniosków zostało zatwierdzonych, reszta niestety nie. Biorąc pod uwagę znaczne koszty miesięcznej kuracji (około 1800-2300 euro) odmowa zwrotu kosztów oznacza dla najuboższych pacjentów rezygnację z legalnej terapii.

 

 

 

Materiały:

Niemcy Legalizują użycie Medycznej Marihuany

http://www.zeit.de/wirtschaft/2018-03/gesundheit-cannabis-apotheke-krankenkassen-nachfrage