Sposób, w jaki naukowcy badają wpływ marihuany na mózg zmienia się. Do niedawna użytkownicy tytoniu byli już w fazie wstępnej wykluczeni z badań. Badacze centrum BrainHealth z Uniwersytetu Teksańskiego w Dallas odnaleźli powód, by zaprzestać tej praktyki. Okazuje się, że istnieją istotne różnice między strukturą mózgu u osób stosujących marihuanę z tytoniem w porównaniu  do jednostek palących czystą marihuanę.

 

W badaniu, które pojawiło się w dostępnej online gazecie ‚Behavioural Brain Research’, naukowcy powiązali małą objętość hipokampa z użytkowaniem marihuany. Pomimo znacznie zmniejszonego rozmiaru hipokampa – obszaru mózgu związanego z procesami uczenia się i pamięci – w obu grupach użytkowników marihuany oraz użytkowników marihuany i tytoniu w porównaniu do grupy kontrolnej osób niepalących lub palaczy wyłącznie tytoniu to rodzaj jego korelacji z procesami pamięciowymi jest unikatowy.

 

Badacze ujawnili znaczące różnice w budowie mózgu osób palących czystą marihuanę w porównaniu do współpalaczy marihuany i tytoniu.

 

Rozmiar hipokampa osób niepalących wykazuje prosty związek z funkcją pamięci: im mniejszy hipokamp, tym gorsza pamięć. Osoby z grupy marihuana+tytoń działają wedle odwrotnej korelacji: im mniejszy hipokamp, tym lepsza pamięć. Ponadto liczba wypalanych dziennie papierosów korelowała dodatnio ze stopniem zmniejszenia objętości hipokampa. Dla użytkowników solo tytoniu lub marihuany nie wykazano żadnej tendencji.

 

‚Około 70% palaczy marihuany stosuje także tytoń.’. – tłumaczy doktor Francesca Filbey, przewodnicząca badania i dyrektor Centrum Kognitywnej Neuronauki Uzależnienia w centrum BrainHealth. ‚Nasze wyniki pokazują, że większość dostępnych badań nie przedstawia prawdziwego działania marihuany na mózg, jako że nie są reprezentatywne dla większości użytkowników – wykluczają działanie przyjmowanego tytoniu. Nasze badanie jest pierwszym, które pokusiło się o oddzielenie efektów każdej substancji, jak i sprawdzenia działania ich kombinacji.’

 

Grupa dr. Filbey użyła do zbadania hipokampa obrazowania przy pomocy rezonansu magnetycznego (MRI). Przewlekłe stosowanie marihuany modyfikuje ów obszar mózgu w zakresie wielkości i kształtu.

Uczestnicy wypełnili ankietę dotyczącą historii użytkowania oraz zostali poddani testom neuropsychologicznym 3 dni przed badaniem MRI głowy. Grupa badawcza porównała między sobą 4 grupy:
1. osoby niepalące – jednostki, które nie paliły ani tytoniu, ani marihuany przez ostatnie 3 miesiące;

  1. częstych użytkowników marihuany – osoby, które przyjmowały marihuanę min. 4 razy w tygodniu;
  2. częstych palaczy papierosów – osoby, które wypaliły min.10 papierosów dziennie;
    4. użytkowników marihuany i tytoniu – osoby, które spełniały warunki dla grupy 2 i 3.

    ‚Zawsze wiedzieliśmy, że każda substancja kształtuje na swój sposób mózg. Krążyła hipoteza, iż ich interakcja niekoniecznie jest prostym związkiem liniowym. Nasze badanie ją potwierdziły – interakcja między marihuaną a nikotyną jest złożona ze względu na odmiennie mechanizmy lężące u podstaw metabolizmu substancji’ – mówi Fibley – ‚Przyszłe badania powinny się skupić na zsumowanym efekcie działania tych substancji’.


Kontynuuje: ‚Współprzyjmowanie marihuany i nikotyny jest powszechne. Dla przykładu: „blant” jest owinięty w liście tytoniu. „Spliff” jest jointem wymieszanym z tytoniem. Pierw musimy poznać zmiany zachodzące w mózgu po ich zsumowanym spożyciu, nim podejmiemy próbę zrozumienia ich modyfikacji mechanizmów pamięci i zachowania.’

 

Link do artykułu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166432815301005