Stosowanie  konopi indyjskich w przypadku schorzeń natury medycznej jest zjawiskiem o zasięgu globalnym, często niezależnie od tego, czy są one zalegalizowane do powszechnego użytku (patrz Kanada), czy tylko do stosowania w celach medycznych. W wielu krajach zmieniają się przepisy dotyczące używania konopi indyjskich, co przekłada się na wzrost zainteresowania pacjentów w tym temacie. Poniżej przedstawiamy fragmenty wywiadu przeprowadzonego z amerykańskimi lekarzami dotyczący stosowania konopnych przetworów w leczeniu niektórych schorzeń, w tym choroby Parkinsona.   

 

Czy pacjenci pytali Cię o stosowanie medycznej marihuany w leczeniu zaburzeń ruchowych? 

Dr Galvez-Jimenez: Do tej pory większość stanów USA zatwierdziło medyczne stosowanie marihuany. Od momentu legalizacji konopi w moim stanie, nie ma dnia, bez konieczności odpowiadania na pytanie o terapeutyczną rolę konopi indyjskich w chorobie Parkinsona. Zazwyczaj to starsi pacjenci pytają o terapeutyczne zalety podawania konopi. Czy mogą pomóc w opanowaniu drżenia? Czego powinienem się spodziewać? Czy powinienem spróbować? Odpowiedzi można udzielać tylko dzięki bardzo szczeremu, bezzasadnemu i otwartemu podejściu, w połączeniu z realiami medycyny opartej na dowodach. To nienasycone pragnienie jest potęgowane błędnymi przekonaniami, które wiele osób ma na temat korzyści wynikających z używania konopi indyjskich. Członkowie AAN (przy. red. The American Academy of Neurology ) i MDS (przy. red. Movement Disorder Society) oraz ekspertyzy na ten temat stwierdzili, że konopie mogą odgrywać pewną, choć ograniczoną rolę w leczeniu schorzeń neurologicznych, ale obecnie nie ma wystarczających dowodów na stosowność podawania medycznej marihuany w przypadku choroby Parkinsona. Jednak pacjenci nadal wykazują duże zainteresowanie korzystaniem z kannabinoidów.

Dr Rodriguez: Jak wspomniał dr Galvez- Jimenez, powszechna legalizacja marihuany w wielu stanach wzbudziła zarówno ciekawość, jak i dawała nadzieję wielu cierpiącym na nieuleczalne schorzenia medyczne. Kwestia używania marihuany stała się codziennym zapytaniem w mojej praktyce medycznej. Pacjenci z pełnoobjawową chorobą Parkinsona, zespołami parkinsonowskimi i dystonią, w szczególności pytali o potencjalną rolę konopi w leczeniu ich stanów chorobowych. Z mojego doświadczenia wynika, że ​​pacjenci cierpiący z powodu choroby Parkinsona (i ich rodziny) są bardzo zainteresowani i chętni do spróbowania konopnej terapii. Niemniej jednak wciąż nie ma rozstrzygających badań lub zaleceń od głównych organizacji medycznych na temat stosowania marihuany medycznej w leczeniu choroby Parkinsona i innych zaburzeń ruchowych. Pacjenci pytają o medyczną marihuanę głównie ze względu na możliwość łagodzenia objawów towarzyszących chorobie. Większość pacjentów zainteresowała się medycznym wykorzystaniem konopi pod wpływem sugestii własnych dzieci lub młodszych członków rodziny. Mam wrażenie, że większość pacjentów obecnie cierpiących z powodu choroby Parkinsona, to pokolenie wyżu demograficznego, które w młodości mogło postrzegać marihuanę jako coś powszechnego i nie wydaje się być sceptycznie nastawiona do jej stosowania.

W jakich schorzeniach lub objawach chorobowych kannabinoidy mają pewne zastosowania, według American Academy of Neurology (AAN)? 

Dr Galvez- Jimenez: Według AAN, kannabinoidy mogą być skuteczne w leczeniu stwardnienia rozsianego, bólu pochodzenia ośrodkowego i nadmiernej spastyczności. Jednak nie ma wystarczających dowodów na stosowanie ich w przypadku dyskinez (występowanie nieskoordynowanych i nagłych ruchów ciała- głowy, kończyn, które są niezależne od woli chorego) oraz dystonii (mimowolne ruchy powodujące wyginanie i skręcanie się różnych części ciała praz przyjmowanie nienaturalnej postawy). Podkreślam ten ostatni punkt. Jednak wielu pacjentów, pomimo dowodów, nadal chce próbować.

Jakie są najczęstsze objawy choroby Parkinsona, które skłaniają pacjentów z tym schorzeniem do spróbowania medycznej marihuany? I co mówisz pacjentom, którzy chcą ją zastosować? 

Dr Galvez-Jimenez: Z mojego doświadczenia wynika, że pacjenci z chorobą Parkinsona sięgają po medyczną marihuanę w nadziei, że złagodzi ona intensywne drżenia. Podkreślam jednak, że rola konopi indyjskich nie została ostatecznie ustalona. Tłumaczę, że w chwili obecnej najczęściej używanymi związkami są CBD (kannabidiol) i THC (tetrahydrokannabinol). Ta ostatnia substancja posiada działanie psychoaktywne, ale zwykle pozwala kontrolować objawy choroby, jednak nie przez bezpośrednie działanie na funkcje motoryczne, ale raczej przez efekt uspakajający. Ważne jest również, aby wyjaśnić pacjentom, którzy chcą stosować marihuanę, potrzebę znalezienia renomowanej i wiarygodnej firmy lub dystrybutora, który może zagwarantować właściwą jakość produktu.

Dr Rodriguez: Prawdopodobnie najczęstszym objawem jest istnienie lekoopornego drżenia spoczynkowego. Kolejnym symptomem, który wyzwala pytanie, jest obecność dyskinez wywołanych lewodopą (popularnie stosowanym lekiem w chorobie Parkinsona).

Czy sądzisz, że medyczna marihuana będzie odgrywała znaczącą rolę w terapii choroby Parkinsona  i innych zaburzeniach ruchowych?

Dr Rodriguez: Stosowanie marihuany do celów medycznych nie jest nowe, bo już starożytne cywilizacje użytkowały roślinę konopi właśnie w tym celu. Sądząc po anegdotycznych doświadczeniach niektórych z moich pacjentów, wierzę, że medyczna marihuana może sprawdzić się w przypadku pacjentów cierpiących na silne lęki lub u chorych, którzy doznają zaostrzenia objawów motorycznych, w tym drżenia czy dyskinez, na skutek silnego stresu. Ponadto, konopie mogą zapewnić niektórym z nich poczucie „dobrego samopoczucia”, co może być korzystne zwłaszcza dla osób cierpiących na ciężkie fluktuacje motoryczne lub dyskinezy. Badania sugerują, że stosunek THC do CBD może być ważny w efekcie, który ludzie uzyskają z terapii, i są to kwestie, które wciąż wymagają rozwiązania. W międzyczasie wysiłki powinny być skierowane na przeprowadzenie większej liczby badań, aby odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące wpływu marihuany na chorobę Parkinsona i inne zaburzenia ruchowe. 

Czy CBD lub THC są użyteczne w padaczce lub zaburzeniach ruchu związanych z epilepsją? 

Dr Garcia: Związki, takie jak CBD i THC zostały już przebadane na modelach zwierzęcych i są obecnie przedmiotem badań na ludziach. Jak dotąd brak jest mocnych dowodów na poparcie stosowania tych związków jako skutecznych u dorosłych pacjentów z padaczką. Natomiast w populacji pediatrycznej istnieją pewne dowody na redukcję częstości napadów u pacjentów z zespołami Dravet i Lennox- Gastaut. Amerykańskie Towarzystwo ds. Epilepsji jest zaangażowane we wspieranie badań w tej dziedzinie, a biorąc pod uwagę niepewność dostępnej wiedzy, zachęca wszystkie osoby dotknięte padaczką do skonsultowania się wcześniej ze specjalistą neurologiem w celu analizy istniejących opcji leczenia.

Obecnie wciąż istnieje duże zainteresowanie nowymi możliwościami terapii i badane są nowe związki. CBD może wykazywać lepsze wyniki, niż się spodziewano, co zostało udowodnione u pacjentów pediatrycznych; jednak wciąż czekamy na wyniki badań klinicznych. 

 

Opracowano na podstawie:

https://www.movementdisorders.org/MDS/Scientific-Issues-Committee-Blog/Cannabinoids-in-Movements-Disorders.htm

https://neurologia.mp.pl/choroby/150821,dyskinezy

https://neurologia.mp.pl/choroby/150862,dystonia