#1 Transdermalne podanie CBD w leczeniu uzależnień (od kokainy i alkoholu) 

Kannabidiol (CBD) wykazuje znaczny potencjał terapeutyczny we wspomaganiu terapii zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych. Ostatnio zbadano możliwość zastosowania CBD pod kątem leczenia uzależnienia od używek. Zaburzenia związane z używaniem substancji są chronicznie powracającymi stanami, a na ryzyko ponownego rozpoczęcia ich przyjmowania ma wpływ wiele czynników, w tym utrzymujący się głód narkotykowy, niesprzyjające wydarzenia w życiu osobistym czy zawodowym, narażenie na duży stres czy zaburzona kontrola impulsów.

CBD nie posiada właściwości uzależniających, więc może być obiecującym związkiem przeciwdziałającym uzależnieniom, który pomaga zmniejszyć impulsywne podejmowanie decyzji i tłumić niepokój wynikający z odstawienia używki czy dotkliwego braku przez dłuższy okres czasu.

W niedawno przeprowadzonym badaniu, naukowcy ocenili zdolność kannabidiolu do redukcji czynników, które sprzyjają nawrotowi uzależnienia.W tym eksperymencie szczurom podawano transdermalne (przezskórnie) CBD w odstępach 24-godzinnych przez 7 dni, a następnie wykonywano eksperymenty. Ta metoda podania jest dość innowacyjnym sposobem dostarczania związku, ponieważ w badaniach na zwierzętach zazwyczaj stosuje się podanie dożylne czy dootrzewnowe.

Naukowcy odkryli, że CBD zmniejszyło impulsywne podejmowanie decyzji i niepokój, dwie główne przyczyny sprzyjające ponownemu sięgnięciu po używkę. Po tygodniowym okresie podawania kannabidiolu nie pojawiła się tolerancja na ten związek, nie zanotowano nadmiernego działania uspokajającego lub zakłócenia normalnego zachowania motywacyjnego. Pomimo zakończenia podawania kannabidiolu, efekt redukcji impulsywnego podejmowanie decyzji i zmniejszenia niepokoju utrzymywało się dłużej (wedle wyników nawet do 5 miesięcy), chociaż poziomy CBD w osoczu i mózgu pozostały wykrywalne tylko przez 3 dni.

Wyniki dostarczają dowodów na zasadność podawania CBD w celu zapobiegania ponownemu sięgnięciu po używki, w tym kokainę i alkohol. Otrzymane wyniki wskazują także na długotrwałe efekty takiej interwencji, nawet przy krótkim okresie podawania kannabidiolu.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29686308

 

 

#2 Szybkie i długotrwałe przeciwdepresyjne działanie CBD u gryzoni   

Ocenia się, że depresja kliniczna może dotyczyć nawet do 20% populacji ludzi na całym świecie. Wydaje się jednak, że obecnie stosowane leczenie farmakologiczne nie jest wystarczające. Same początki terapii bywają trudne, ponieważ potrzeba około 2-3 tygodni tygodni zanim chory odczuje działanie terapeutyczne zastosowanych leków. Niestety, nieomal jedna trzecia pacjentów nie reaguje na terapię.

W ciągu ostatnich kilku lat CBD okazało się być obiecującym środkiem antydepresyjnym. Jednak to twierdzenie zostało poparte jedynie niewielką liczbą ograniczonych badań, a te nie wyjaśniały, w jaki sposób kannabidiol oddziałuje na chemię mózgu w związku z czym posiada właściwości przeciwdepresyjne.

Brazylijscy naukowcy opublikowali ostatnio obszerniejszy raport dotyczący stosowania CBD w przedklinicznych modelach depresji u gryzoni. Kannabidiol wyrażnie zmniejszał zachowania związane z depresją w szeregu testów behawioralnych u różnych ras myszy i szczurów. Co ważne, właściwości antydepresyjne obserwowano już po pojedynczej dawce CBD, a efekty utrzymywały się przez siedem dni po zakończeniu leczenia.

Ustalono również, że przeciwdepresyjne działanie CBD wiązało się ze zmianami w chemii mózgu, ponieważ istotnie zwiększył się poziom neurotroficznego czynnika wzrostu pochodzenia mózgowego BDNF (ang. brain-derived neurotropic factor) w korze przedczołowej i hipokampie. Zwiększyła się również liczba połączeń między komórkami nerwowymi (neuronami).

Zarówno spadek poziomu BDNF, jak i zmniejszenie połączeń pomiędzy neuronami są elementami charakterystycznymi dla depresji, a ich przywrócenie jest cechą skutecznego leczenia. Było to pierwsze badanie mające na celu ustalenie korzyści przeciwdepresyjnych z podawania CBD w szerokim zakresie modeli zwierzęcych oraz określenie działania kannabidiolu  na poziomie chemizmu mózgowego.

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12035-018-1143-4

 

 

3# CBD chroni przed rakiem endometrium poprzez aktywację receptorów TRPV1

Portugalscy naukowcy zbadali wpływ THC i CBD na raka endometrium (tj. raka trzonu macicy), czyli nowotworu złośliwego rozwijającego się w śluzówce wyściełającej wnętrze trzonu macicy. Naukowcy wykorzystali linie komórek błony śluzowej trzonu macicy, które ulegają przemianie nowotworowej po ekspozycji na wysoki poziom estrogenu. Okazało się, że CBD spowodowało śmierć wielu z tych komórek nowotworowych, podczas gdy THC nie wywierało żadnego działania.

Receptory kannabinoidowe CB1 i CB2 nie były zaangażowane w ten proces, ale zamiast tego kannabidiol indukował śmierć komórek rakowych przez aktywację receptorów TRPV1. Receptory TRPV1 są znane jako jeden z wielu celów działania kannabidiolu i nie są aktywowane przez THC, co tłumaczy brak działania tetrahydrokannabinolu wobec tego typu nowotworu.

U niektórych kobiet rak endometrium dobrze reaguje na leczenie. Niemniej jednak u znacznej części pacjentek konwencjonalna terapia nie sprawdza się z uwagi na niską skuteczność. Kannabidiol stanowi więc obiecującą opcję terapeutyczną, choć koniecznie wymagane jest przeprowadzenie badań klinicznych z udziałem chorujących kobiet.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29441458

https://onkologia.mp.pl/chorobynowotworowe/99421,rak-endometrium