# Bezpieczeństwo i skuteczność podawania marihuany dla poprawy jakości życia pacjentów z zaawansowanym stadium nowotworu

Nawet przy opiece paliatywnej i optymalnym stosowaniu leków, takich jak opioidy, wielu pacjentów w terminalnym stadium choroby nowotworowej cierpi z powodu nasilającego się bólu. Celem badania będzie sprawdzenie czy marihuana podawana w formie wziewnej, oprócz opieki paliatywnej, ma wpływ na jakość życia i redukcję niekontrolowanego bólu u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową.

Badanie jest sponsorowane przez Tetra Bio-Pharma, a datę zakończenia doświadczeń przewiduje się na wrzesień 2018.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03339622

 

# Bezpieczeństwo i skuteczność podawania oleju zawierającego CBD i THC (w różnym stosunku ilościowym) w leczeniu pacjentów z przewlekłym bólem

Wciąż poszukuje się nowych metod walki z przewlekłym bólem, któremu towarzyszą również inne dolegliwości takie jak lęk, depresja, bezsenność i spadek apetytu. Celem tego badania będzie ocena bezpieczeństwa i skuteczności stosowania oleju zawierającego CBD i THC (w różnym stosunku ilościowym). Pacjenci zostaną losowo przydzieleni do jednej z czterech grup, a w obrębie konkretnej grupy będą otrzymywać:

-Placebo

– olej THC / CBD w stosunku 1: 1

– olej THC / CBD w stosunku 1: 2

– olej THC / CBD w stosunku 1:20

Badanie jest sponsorowane przez Santé Cannabis, a zakończenie doświadczeń planowane jest na listopad  2018 roku.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03337503

 

# Bezpieczeństwo i skuteczność podawania marihuany u pacjentów z zespołem Tourette’a

Zespół Tourette’a to mające swój początek na etapie dzieciństwa, schorzenie neurorozwojowe charakteryzujące się występowaniem mimowolnych, powtarzających się ruchów oraz wokalizacji. Celem tego badania będzie porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania konopi indyjskich o różnej zawartości THC i CBD, podawanych w formie waporyzacji u dorosłych pacjentów z zespołem Tourette’a. Każdy z uczestników badania będzie stosował wszystkie możliwe kombinacje w losowej kolejności:

-Placebo

– Konopie indyjskie o wysokiej zawartości THC i niskiej CBD

– Konopie indyjskie o wysokiej zawartości THC i CBD

– Konopie o niskiej zawartości THC i wysokiej CBD

Badanie jest sponsorowane przez University Health Network (Toronto). Planowane zakończenie eksperymentów: wrzesień 2018 r.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03247244

 

# Wpływ różnych odmian konopi indyjskich na funkcje poznawcze i zdolności motoryczne u osób ze stwardnieniem rozsianym

Stwardnienie rozsiane (SM) to choroba powodująca inwalidztwo, w przebiegu której układ odpornościowy atakuje osłonkę mielinową, która pokrywa włókna nerwowe. Celem tego badania będzie określenie efektu podawania marihuany o różnej zawartości kannabinoidów na funkcje motoryczne i poznawcze u pacjentów z SM. Pacjenci zostaną losowo przydzieleni do jednej z 4 grup:

-Placebo

– Konopie indyjskie o wysokiej zawartości THC i niskiej CBD

– Konopie indyjskie o wysokiej zawartości THC i CBD

– Konopie o niskiej zawartości THC i wysokiej CBD

Badanie jest sponsorowane przez Colorado State University. Zakończenie doświadczeń jest planowane na styczeń 2019.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03005119

 

# Ocena bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności doustnie podawanego związku PTL201 u pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane (SM) z nasilonymi objawami spastyczności

PTL201 to doustnie podawany preparat, który zawiera połączenie THC i CBD. Sam produkt będzie podawany w formie kapsułek żelatynowych odpornych na działanie soku żołądkowego. Celem badania będzie ocena bezpieczeństwa i tolerancji stosowania PTL201 u pacjentów z SM i ocena skuteczności tego prepratu w redukcji objawów związanych ze spastycznością.

Badanie jest sponsorowane przez PhytoTech Therapeutics, a jego zakończenie planowane jest na grudzień 2018 roku.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03005119