W 2012r. w The Journal of the American Medical Association, ukazały się wyniki badania CARDIA, w którym wykazano że okazjonalne zażywanie marihuany nie powoduje pogorszenia funkcji płuc. Obserwacja mieszkańców 4 amerykańskich miast potwierdziła natomiast, że osoby sięgające po tytoń z biegiem czasu mają coraz większe problemy ze strony układu oddechowego. Na jego podstawie, dwie kanadyjskie firmy ubezpieczeniowe niedawno zadecydowały o wykluczeniu osób palących marihuanę z grupy „wysokiego ryzyka”, która musiała płacić wyższe składki. Dotąd osoby sięgające po przysłowiowego „jointa” były traktowane na równi z palaczami tytoniu. Okazuje się jednak że marihuana jest mniej szkodliwa niż tytoń!

Palenie tytoniu pochłania 6 mln ofiar rocznie

Palenie tytoniu jest od lat wiązane z licznymi chorobami. 1/3 osób, które kiedykolwiek sięgnęły po papierosa, zostaje codziennymi palaczami a szansa na sukces w zerwaniu z nałogiem wynosi zaledwie 5% przy każdej podjętej próbie, mówi raport Centers of Disease Control and Prevention z 2010r. A niezerwanie z nałogiem… grozi śmiercią. Skutki toksycznych substancji w dymie tytoniowym odczuwalne są przez każdy organ naszego ciała – w tym płuca, naczynia krwionośne i serce. Związek palenia tytoniu z rakiem płuc jest dla wszystkich oczywistością. WHO szacuje, że liczba ofiar tego nałogu sięga 6 milionów rocznie – ale ponad pół miliona z nich to osoby palące biernie.

Co wiemy o wpływie marihuany na zdrowie?

Wiadomo, że dym z jointa zawiera podobne substancje jak dym spalanego tytoniu, ale to czy palenie marihuany i palenie papierosów są równie szkodliwe było tematem debaty od lat. Wiele krążących w mediach informacji na temat szkodliwości marihuany jest powtarzanych od lat, jednak w rzeczywistości nie miały poparcia w badaniach naukowych. Tym bardziej rezultaty grupy amerykańskich naukowców zasługują na bardziej szczegółowe omówienie, mimo iż od ich publikacji upłynęło już kilka lat.

W badaniu na temat szkodliwości marihuany i tytoniu nazwanym „CARDIA” uczestniczyło ponad 5100 osób, które obserwowano przez 20 lat. W tym czasie byli poddawani regularnym badaniom lekarskim, w trakcie których wykonywano spirometrię, umożliwiającą pomiary funkcji płuc. Badanie wykonano na początku, i po upływie 2, 5, 10 i 20 lat od rozpoczęcia obserwacji. Uczestnikom zadawano również pytania o ilość wypalanych dziennie papierosów/jointów, oraz ekspozycję na dym, mierzono obwód talii (który ma znaczenie przy szacowaniu ryzyka chorób serca i naczyń), oraz wzrost. Uczestnicy nie byli poddawani specjalnej selekcji. Wybierano osoby między 18-30 lat, o różnym poziomie edukacji oraz kolorze skóry, dzięki czemu grupa była reprezentatywna dla normalnej populacji.

Co mówi badanie CARDIA o wpływie marihuany na zdrowie płuc?

Nie powinno być zdziwieniem, że osoby palące dużo – zarówno marihuany jak i tytoniu – doświadczają pogorszenia czynności płuc. Jednak w przypadku tytoniu po 40 paczkolatach, wskaźnik FEV1, czyli ilość powietrza, która wydychana jest z płuc w 1s wydechu po maksymalnym wdechu spadnie o ok. 300 ml. Dla marihuany, równie długi czas palenia w tzw. „jointo-latach”, oznacza spadek tego parametru o zaledwie 50 ml. Warto zwrócić uwagę, że „paczkolata” i „jointo-lata” liczone są inaczej. W przypadku palaczy tytoniu to 20 papierosów dziennie (tyle, ile zawiera paczka) przez okres roku. Jointo-lata to palenie jednego jointa dziennie przez rok.

Drugi parametr mierzony w badaniu to FVC, czyli maksymalna ilość powietrza która wydychana jest z płuc po maksymalnym wdechu. Okazało się, że wypalenie do 20 jointów w ciągu ostatniego miesiąca nie zmniejszało wartości FVC. W przypadku zwolenników tytoniu, FVC wykazano że ta objętość zmniejsza się proporcjonalnie do ilości wypalonych papierosów.

W badaniu zaobserwowano jednak interesujące zjawisko. Osoby palące marihuanę rzadko, w niewielkich ilościach (do 20 jointów miesięcznie, lub <7 „jointo-lat”), wręcz poprawiały swoje wyniki w badaniach czynności płuc. Dopiero u „ciężkich palaczy marihuany” spadek czynności płuc był uznany za statystycznie istotny. Tak określano osoby, które wypalały 25 jointów miesięcznie, lub po >40 „jointo-latach”. Ale FVC nawet u takich osób było wyższe o średnio 76 mL.

Spirometria  – zastosowanie w medycynie

Podawane analizie spirometryczne parametry funkcji płuc mają duże znaczenie w medycynie. Stosunek FEV1/FVC jest używany w rozpoznawaniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), w której za 90% przypadków odpowiada dym tytoniowy. Normalna wartość FEV1/FVC wynosi >70%. Autorzy w dyskusji tłumaczą, dlaczego w poprzednich badaniach dotyczących palenia marihuany, w których skupiano się wyłącznie na wskaźniku FEV1/FVC zauważano jego spadek poniżej normy – przynajmniej częściowo winnym jest wzrost FVC. Naukowcy tłumaczą to inną techniką zaciągania się dymem, która wymaga wykonywania głębokich wdechów, co stanowi jakby ćwiczenie rozciągające dla dróg oddechowych, i wzmacnia mięśnie klatki piersiowej.

Na parametr FEV1 palenie marihuany nie wykazuje żadnego wpływu, co było zgodne z licznymi doniesieniami publikowanymi przez inne grupy naukowców. Tylko jedno badanie, pochodzące z International Journal of Epidemiology dało zaskakująco odmienny wynik. U osób obecnie palących jointy z marihuaną FEV1 był wyższy, niż u tych, którzy palili w przeszłości. Teorią wyjaśniającą ów fakt może być efekt rozszerzający oskrzela związany z działaniem THC, o którym już w 1976r. donosiło czasopismo Thorax.

Dlaczego badania nad szkodliwością marihuany są tak trudne

Badania naukowe opisujące wpływ różnych substancji na nasze zdrowie często dają sprzeczne wyniki. Nie powinno to dziwić – niektóre toksyny ujawniają swój wpływ dopiero po długim czasie. Z drugiej strony istnieją liczne „czynniki zakłócające”. Dlatego badanie wpływu jednego czynnika wymaga tysięcy  uczestników i dokładnej analizy danych, która pozwoli wykluczyć, że wyższe ryzyko zawału serca lub danego nowotworu nie wiązało się z wpływem obserwowanego błędu dietetycznego (jak np. spożywania czerwonego mięsa), a, dla przykłądu, z siedzącym trybem życia. Duża ilość danych pozwala też wykluczyć, że uzyskany wynik był dziełem przypadku – przecież osoby odżywiające się zdrowo, stroniące od alkoholu i papierosów, również mogą chorować na nowotwory, czy choroby płuc – wystarczy, że żyją w zanieczyszczonym środowisku. W przypadku badań nad szkodliwością marihuany dodatkowym problemem jest status prawny. Uczestnicy obawiają się, że ujawnienie iż sięgają po nielegalną substancję będzie miało negatywne konsekwencje. Naukowcy natomiast mają problem z pozyskaniem zgody komisji bioetycznych na prowadzenie tego rodzaju obserwacji.

Badanie CARDIA nie jest pozbawione wad

Badanie amerykańskich naukowców również ma swoje słabe strony, jak sposób zbierania danych (ankiety), nie wykonywano również bardziej dokładnych pomiarów objętości płuc (co umożliwia pletyzmografia) ani zdjęć RTG, które mogłyby uwidocznić ogniska rozedmy. Jednak, zdaniem autorów, okazjonalne palenie marihuany nie wiąże się z tak szkodliwym wpływem na płuca jak sądzono dotychczas.

Dla osób cierpiących z powodu bólu, zmniejszonego apetytu, lub innych dolegliwości, sporadyczne palenie marihuany może być stosunkowo bezpiecznym sposobem jej podawania. Ale, jak zastrzegają autorzy badania „nasze wyniki wskazują na przyspieszone pogorszenie funkcjonowania płuc przy częstym używaniu, dlatego wskazana jest rozwaga oraz umiar jeśli rozważamy zastosowanie marihuany”.


Olej CBD z kwiatów konopi możesz kupić w sklepie internetowym wpisując w wyszukiwarkę www.medycznyolej.com lub wciskając przycisk poniżej

Sklep

Źródła:

Centers for Disease Control and Prevention. „How tobacco smoke causes disease: the biology and behavioral basis for smoking-attributable disease: a report of the surgeon general.” (2010).

Sherrill, Duane L., et al. „Respiratory effects of non-tobacco cigarettes: a longitudinal study in general population.” International journal of epidemiology20.1 (1991): 132-137.

Williams, S. J., J. P. Hartley, and J. D. Graham. „Bronchodilator effect of delta1-tetrahydrocannabinol administered by aerosol of asthmatic patients.”Thorax 31.6 (1976): 720-723.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/