Konopie indyjskie są wciąż jedną z najpopularniejszych substancji używanych do celów rekreacyjnych na całym świecie. Niemniej jednak ich stosowanie może wiązać się z występowaniem określonych działań niepożądanych, głównie w obszarze zaburzeń psychicznych. W populacji ogólnej zanotowano zwiększone ryzyko podejmowania zachowań samobójczych, co miało bezpośredni związek z przewlekłym używaniem konopi indyjskich. Takie wnioski wysunięto na podstawie wyników badania przeprowadzonego z udziałem 277 par bliźniąt tej samej płci. Wykazały one, że te osoby z dwójki rodzeństwa, które regularnie używały konopi indyjskich był 2,9 razy bardziej narażone na podejmowanie prób samobójczych niż ich bliźniacy, którzy nie mieli kontaktu z marihuaną. Niemniej jednak te badania dotyczyły oceny populacyjnej, natomiast nie skupiały się konkretnych uczestnikach, przez co nie wzięto pod uwagę innych czynników, w tym wieku, trybu życia czy występowania dodatkowych schorzeń.

Związek między używaniem konopi a zachowaniami samobójczymi w populacji ogólnej, biorąc pod uwagę mechanizm patofizjologiczny, nie został jeszcze dokładnie ustalony, chociaż postawiono hipotezę zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich powiązań między zażywaniem konopi indyjskich a podejmowaniem prób samobójczych. Jedna hipoteza sugeruje, że tetrahydrokannabinol (THC, aktywny składnik konopi indyjskich) ma bezpośrednie działanie neurofizjologiczne, które prowadzi do zaburzeń poznawczych i zmian zachowania, podczas gdy inna hipoteza mówi o tym, że używanie konopi indyjskich pośrednio zwiększa ryzyko popełnienia samobójstwa, ponieważ u osób używających marihuany występują jeszcze inne, dodatkowe czynniki np. społeczne czy ekonomiczne, które zwiększają ryzyko popełnienia samobójstwa.

Biorąc pod uwagę dużą częstość zażywania konopi indyjskich u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi oraz szkodliwy wpływ samobójstw na konkretne rodziny i społeczeństwo, odkrywanie związków pomiędzy używaniem konopi indyjskich a ryzykiem samobójstwa w populacji pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych ma kluczowe znaczenie. Statystyki pokazują, że kobiety są częściej diagnozowane pod względem chorób psychicznych, w szczególności zaburzeń lękowych i depresji, niż mężczyźni i to właśnie one wielokrotnie częściej wykazywały zwiększone ryzyko podejmowania prób samobójczych w populacji ogólnej. Niemniej jednak wciąż więcej mężczyzn dokonuje „skutecznych” prób, które kończą się zgonem.

Teraz naukowcy postanowili ustalić związek pomiędzy używaniem konopi indyjskich a próbami samobójczymi osobno w grupie kobiet i mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi. Z wcześniej przeprowadzonych badań Patton i ws., wynikało, że chociaż rozpowszechnienie i regularność zażywania konopi jest większe wśród mężczyzn, to jednak kobiety, które codziennie stosowały konopie indyjskie, miały ponad pięciokrotny wzrost ryzyka wystąpienia depresji lub lęku w porównaniu do Pań, które ich nie używały.

Według najnowszych badań Leen i ws., wśród pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, to kobiety, osoby bezrobotne i osoby z zaburzeniami nastroju są znacznie bardziej narażone na ryzyko samobójstwa. Uważa się również, że regularne i przewlekłe używanie konopi wiąże się ze zwiększonym ryzykiem podejmowania prób samobójczych u mężczyzn. Natomiast nie znaleziono związku między podejmowaniem zachowań samobójczych i używaniem konopi indyjskich a stanem cywilnym lub wiekiem chorych.

Wyniki doświadczeń przeprowadzonych przez zespół naukowców pod kierownictwem dr Leen niewątpliwie pogłębiają wiedzę na temat ryzyka podejmowania prób samobójczych u pacjentów psychiatrycznych i uzasadniają potrzebę dalszych badań pod kątem wpływu marihuany na określone zaburzenia psychiczne. Biorąc pod uwagę plany Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące zmniejszenia wskaźnika samobójstw o ​​10% do 2020 r., należy bezwzględnie ustalić czynniki ryzyka, które mogą wpływać na wzrost ryzyka podejmowania prób samobójczych wśród ludności świata.

Chociaż takie dane istnieją na poziomie populacji ogólnej, wciąż brakuje informacji odnoszących się do pacjentów psychiatrycznych, którzy stanowią dużą osób zagrożonych podejmowaniem działań samobójczych.

Podsumowując, z badań dr Leen wynika, że w populacji pacjentów psychiatrycznych to kobiety, osoby bezrobotne, cierpiące na zaburzenia nastroju oraz mężczyźni przewlekle używający konopi indyjskich są bardziej narażeni na podejmowanie prób samobójczych.

Z drugiej strony, używanie konopi może indukować zmiany nastroju i objawy psychotyczne u osób predysponowanych, co z kolei może zwiększać ryzyko podejmowania prób samobójczych wśród takich pacjentów.

Opracowano na podstawie:

https://bsd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13293-018-0182-x#Sec10