#1 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok sądu niższej instancji oraz odmowę Ministra Zdrowia w sprawie refundacji kosztów medycznej marihuany dla pacjentki cierpiącej z powodu silnego bólu w kończynach.

Cała historia miała swój początek mniej więcej rok temu, kiedy to Pani Marta skierowała dwa wnioski do Ministra Zdrowia: o import docelowy i o wydanie zgody na refundację medycznej marihuany.  Ten wprawdzie wydał zgodę na import, ale odmówił refundacji leku z powodu, jak tłumaczył, niespełnienia kryteriów refundacji. Kobieta choruje przewlekle, cierpi z powodu silnego bólu kończyn, który uniemożliwia jej normalne poruszanie, więc dodatkowy wydatek około 500 zł miesięcznie na leczenie medyczną marihuaną był dla niej dużym obciążeniem finansowym. Warto nadmienić, że medyczna marihuana została zaordynowana przez lekarza prowadzącego po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości leczenia.

Pani Marta postanowiła nadal walczyć o swoje, tym razem złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Ministra Zdrowia. Sąd … oddalił skargę tłumacząc to brakiem dowodów na skuteczność stosowania medycznej marihuany. W dodatku stwierdził, że zwrot kosztów terapii jest zarezerwowany wyłącznie dla leków o najwyższej skuteczności działania.

Sprawa trafiła więc do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ten uchylił wyrok sądu niższej instancji oraz odmowę Ministra Zdrowia. W uzasadnieniu czytamy, że kryteria refundacji nie muszą być spełnione w całości. Ponadto nie doszło do wyczerpującego rozpatrzenia materiału dowodowego, ponieważ nie uwzględniono opinii wszystkich konsultantów ds. zdrowia.

Na stronie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, której członkowie czynnie zaangażowali się w sprawę Pani Marty, czytamy:

„Dostęp do odpowiedniej terapii przeciwbólowej stanowi istotny element realizowania zobowiązań państwa z zakresu podstawowych praw i wolności. Brak efektywnego systemu leczenia bólu jest równoznaczny z niedotrzymaniem przez państwo konstytucyjnego obowiązku ochrony zdrowia. Może także oznaczać naruszenie zakazu tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania.”

 

#2 Już jesienią tego roku na Uniwersytecie Thomasa Jeffersona w Filadelfii w Pensylwanii rozpoczną się zajęcia w ramach programu edukacyjnego, których głównym tematem będzie medyczna marihuana. Słuchacze poszerzą swoją wiedzę w kwestii jej stosowania w praktyce. Będzie mowa zarówno o korzyściach wynikających z podawania konopnych preparatów, jak i ewentualnych działaniach niepożądanych.

Kształcenie w kwestii medycznej marihuany jest odpowiedzią na wzrost zainteresowania  leczeniem z wykorzystaniem konopi. Już teraz preparaty medycznej marihuany są legalne w 29 stanach USA. Skutkiem długoletniej prohibicji jest stygmatyzacja marihuany, nawet w kontekście jej podawania do celów medycznych.

Władze Uniwersytetu widzą konieczność kształcenia przede wszystkim pracowników służby zdrowia. Z badań przeprowadzonych w Stanach w 2017 r wynika, że tematy dotyczące stosowania medycznej marihuany poruszane są na mniej niż 10% amerykańskich uniwersytetach, stąd większość lekarzy nie jest przygotowana na świadome rozmowy z pacjentami na temat marihuany medycznej, nie mówiąc już o rekomendowaniu jej jako środka leczniczego. Uniwersytet Thomasa Jeffersona ma nadzieję wypełnić tę lukę, udostępniając programy edukacyjne dotyczące konopi indyjskich.

Jak mówi dr Charles Pollack, pracownik naukowy uniwersytetu,

„Naszym celem jest pomoc w zdobywaniu wiedzy przez naukowców i klinicystów, w tym lekarzy wszystkich specjalności, pielęgniarek i farmaceutów. Mamy nadzieję, że programy edukacyjne pomogą pogłębić wiedzę w kwestii stosowania marihuany do celów medycznych”.

Dwa programy edukacyjne oferowane przez uniwersytet to „Cannabis Medicine” i „Cannabinoid Pharmacology”. Cannabis Medicine jest skierowany do pracowników służby zdrowia. Słuchacze dowiedzą się m.in. w jakich schorzeniach można zastosować konopne produkty, czy i w jaki sposób można łączyć podawanie medycznej marihuany z obecnie stosowanymi metodami leczenia oraz czy konopie mogą być substytutem innych leków. Uczestnicy programu zapoznają się także z recenzowanymi badaniami w temacie konopi oraz prześledzą przykłady terapii opartych na stosowaniu medycznej marihuany.

Natomiast program edukacyjny „Cannabinoid Pharmacology” jest skierowany do naukowców i badaczy. Główne zagadnienia będą dotyczyły przede wszystkim kannabinoidów i ich interakcji (na poziomie molekularnym) z organizmem człowieka.

Uczelnia planuje również uruchomienie innego programu „Cannabinoid Chemistry and Toxicology”. Program ten ma na celu kształcenie naukowców i osób odpowiedzialnych za produkcję i dystrybucję konopnych produktów w kwestii zapewnienia odpowiedniej jakości wyrobów.

Programy edukacji konopnej oferowane przez Jefferson University będą prowadzone przez cały rok akademicki.

 

Bibliografia:

Wyrok NSA w sprawie refundacji leku dla osoby cierpiącej na przewlekły ból

https://pulsfarmacji.pl/4700468,18840,nsa-uwzglednil-skarge-kasacyjna-w-sprawie-odmowy-refundacji-leku-z-marihuany

https://herb.co/marijuana/news/jefferson-university-cannabis-education-doctors/