Donna Shields, współzałożycielka Holistic Cannabis Academy w Boulder (stan Kolorado, USA) jest zdania, że marihuana powinna być jednym z elementów procesu leczniczego, ponieważ podobnie jak inne metody leczenia, może przynosić korzystne efekty terapeutyczne. Pani Shields wraz ze swoją wspólniczką Laurą Lagano stworzyły program edukacyjny dedykowany wszystkim zainteresowanym tematyką medycznej marihuany. Z wykształcenia są dietetyczkami, więc ciągle muszą podnosić swoje kwalifikacje, głównie poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach. Pomimo tego, że obie są otwarte na zdobywanie nowej wiedzy, spotkało je niemiłe rozczarowanie, jeśli chodzi o merytoryczne zagadnienia dotyczące stosowania medycznej marihuany. Programy traktujące o tego typu tematach po prostu nie istniały. Dodatkowo wiedza innych dietetyków na ten temat była mocno ograniczona. W związku z tym, kobiety znalazły swoją niszę i postanowiły działać.

 

Konopie i holistyczna koncepcja ciała

 

Donna Shields mówi, że medyczna marihuana powinna być dostępna dla większej liczby osób, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych metod wspomagających powrót do zdrowia, do których zalicza się m.in. akupunkturę, aromaterapię, medytację czy jogę. Ponadto Pani Shields zwraca szczególną uwagę na to, aby w procesie leczenia zastosować holistyczną koncepcję opartą na przekonaniu, że poszczególne części organizmu człowieka są ze sobą wzajemnie powiązane. Kobieta podkreśla również, że nie należy rezygnować z terapii konwencjonalnej, a metody medycyny alternatywnej traktować jako czynniki ją wspomagające.

 

Donna i Laura stworzyły Holistic Cannabis Academy po to, aby poszerzać horyzonty i wskazać miejsce medycznej marihuany we współczesnej medycynie. W ramach akademii organizowane są kursy, szkolenia, pogadanki oraz konferencje on-line, tak aby każdy zainteresowany mógł zdobywać wiedzę w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Już pierwsza konferencja transmitowana na żywo osiągnęła prawdziwy sukces. W ciągu czterech dni swoje prezentacje przedstawiło 28 prelegentów, a uczestniczyło w nich łącznie około 17 000 osób pochodzących z różnych krajów, w tym Kanady, Nowej Zelandii, Hiszpanii i Australii. Duży popyt na tego typu formę edukacji sprawił, że Holistic Cannabis Academy została niedawno zaproszona do przeprowadzenia szkoleń w ramach Canadian Health Coach Alliance i Canadian Institute for Integrative Nutrition.

Donna Ashields przyznaje, że większość jej słuchaczy to osoby związane z szeroko pojętą medycyną. Wśród nich znajdują się takie grupy zawodowe jak akupunkturzyści, kręgarze, masażyści, dietetycy, specjaliści ds. zwalczania narkomanii, psycholodzy i psychoterapeuci, zielarze oraz trenerzy zdrowia. Kobieta podkreśla, że te osoby mają zazwyczaj dobry kontakt z pacjentem, chcą poszerzać swoją wiedzę akademicką o zagadnienie medycyny alternatywnej, stąd wykazują duże zainteresowanie tematyką medycznej marihuany.

Taka tendencja nie występuje wśród lekarzy. Jak podkreśla założycielka Holistic Cannabis Academy, taki stan rzeczy wynika m.in. z przekonania, że jedyna, słuszna strategia leczenia powinna być oparta na wytycznych szanowanych towarzystw lekarskich. Natomiast tylko nieliczni medycy wykazują się inicjatywą i podejmują trud zapoznania się z wynikami najnowszych badań klinicznych, choć i tych ostatnich jest jak „na lekarstwo”. Ponadto kształcenie ustawiczne lekarzy jest bardzo często prowadzone przez przedstawicieli firm farmaceutycznych, a Ci w ogóle nie podejmują tematyki związanej z medyczną marihuaną. Stąd większość medyków obawia się, że nie posiada odpowiedniej i aktualnej wiedzy o konopiach.

Z drugiej strony wśród pacjentów panuje strach przed stosowaniem konopi- są one najczęściej postrzegane pod kątem rekreacyjnego używania marihuany i jej efektów odurzających. Jeśli już chorzy stosują medyczną marihuanę lub inne, legalnie dostępne produkty konopne, to najczęściej nie informują o tym swojego lekarza. Więc błędne koło się zamyka.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty okazuje się, że warto podejmować nowe przedsięwzięcia, aby edukować i zmieniać społeczne postrzeganie konopi. Holistic Cannabis Academy kontynuuje edukację wszystkich chętnych osób na temat zalet stosowania marihuany medycznej, zwłaszcza że na całym świecie coraz więcej państw ją legalizuje. Stąd tak niezbędne staje się ciągłe kształcenie…

 

Artykuł na postawie https://www.leafly.com/news/health/inside-colorados-holistic-cannabis-academy