Choroby Alzheimera i Parkinsona, wraz ze starzeniem się społeczeństwa, stają się prawdziwą epidemią ludzkości. Obecnie na chorobę Alzheimera cierpi już 5 milionów osób, głównie po 65 roku życia. Jednak szacuje się, iż do 2050r. ich liczba wzrośnie blisko trzykrotnie. Choroba Parkinsona dotyczy zaś 3% populacji. W krajach rozwiniętych, takich jak Włochy i inne kraje Europy, występowanie tego schorzenia dramatycznie zwiększa się po 70 roku życia (najwięcej w Hiszpanii i Holandii – do 4,5% populacji).

Oba zespoły należą do chorób neurodegeneracyjnych – związanych ze stopniowym niszczeniem struktur mózgu. Choroba Alzheimera kradnie pamięć i osobowość, a choroba Parkinsona zdolność poruszania się i wykonywania podstawowych czynności. W końcowym etapie osoby nimi dotknięte są całkowicie niezdolne do samodzielnego życia, a więc zależne od swoich opiekunów. Dochodzi do tego po około 8-10 latach ich trwania.

Powyższe schorzenia zaliczane są do procesów neurodegeneracyjnych. Dochodzi w nich do  rozwoju zapalenia w układzie nerwowym, inicjowanego przez złożone procesy, zaburzeń w przepływie krwi i metabolizmie neuronów. W chorobie Alzheimera mają miejsce głównie w korze mózgowej, odpowiedzialnej za złożone procesy myślowe, pamięć i mowę, a inicjowane są przez odkładające się złogi β-amyloidu. W chorobie Parkinsona natomiast, dochodzi do zaniku neuronów produkujących dopaminę, które koncentrują się w istocie czarnej i prążkowiu, i odkładania złogów w postaci ciał Lewvego. Nie znamy dokładnie przyczyn tych chorób – tylko 5% przypadków choroby Alzheimera związanych jest z predyspozycją genetyczną, a w chorobie Parkinsona jeszcze mniej (4%). Dlatego szuka się związków z innymi czynnikami – życiem w samotności, na którą często skazane są osoby starsze, niskim poziomem wykształcenia, brakiem aktywności fizycznej. Niemniej jednak najistotniejszym czynnikiem ryzyka ich rozwoju pozostaje wiek – a żyć przecież będziemy coraz dłużej.

Ponieważ nie znamy dokładnych przyczyn tych chorób, nieuchronnie postępują, ponieważ brak celowanego leczenia. Dlatego trwają intensywne poszukiwania substancji o działaniu neuroprotekcyjnym, które mogą uchronić przed dalszym postępem tych schorzeń. Wskazuje się na rolę antyoksydantów – czynników chroniących przed działaniem wolnych rodników, jak witamina E i C, jednak badania nie udowodniły ich skuteczności. Badania jak dotąd jednoznacznie potwierdziły jedynie ochronny wpływ kofeiny w chorobie Parkinsona, oraz szkodliwy wpływ papierosów.

Rozpowszechnienie receptorów układu kannabinoidowego w komórkach nerwowych, oraz wykrycie zaburzeń w tym układzie w przebiegu owych chorób sprawiło, że stał się on podstawą wielu spekulacji na temat zastosowania alkaloidów pochodzących z Cannabis sativa w leczeniu owych chorób. Spośród blisko 70 fitokannabinoidów zawartych w konopi, najbardziej obiecujący wydaje się CBD (kannabidiol), o udokumentowanych antyoksydacyjnych, przeciwzapalnych i neuroprotekcyjnch właściwościach. Jest to związek o bardzo małej toksyczności (LD50 – dawka wywołująca zgon 50% zwierząt to > 200mg/kg masy ciała, przykładowo dla uważanej za bardzo toksyczną nikotyny – 60mg/kg masy ciała). W chorobie Alzheimera wykazuje on silniejsze działanie jako antyoksydant, niż α-tokoferol (najbardziej aktywna forma witaminy E) również dlatego, iż posiada dodatkowe właściwości, niecharakterystyczne dla „klasycznych” zmiataczy wolnych rodników. Poprzez receptor CB1 hamuje powstawanie nowych złogów białkowych w mózgu, natomiast poprzez CB2 – osłabia reakcję zapalną ( również przez pośrednie hamowanie genów w nią uwikłanych) i stymuluje wchłanianie złogów amyloidu i białka tau na drodze fagocytozy przez komórki żerne. W zależności od dawki osłabia też aktywność gleju – komórek związanych z procesami naprawczymi w mózgu, które w przypadku Alzheimera przyczyniają się do dalszej degeneracji neuronów. Wszystko wskazuje na to, że CBD może osłabiać toksyczność wywołaną obecnością złogów β-amyloidu, znajdowanych w badaniach mózgu post mortem u chorych na Alzheimera. Wydaje się, że efekt ten potęguje dodatek THC. Pozostaje jednak jeden duży znak zapytania – czy owe złogi są przyczyną, czy też konsekwencją choroby? Jak dotąd, nowoczesna medycyna nie zna na to odpowiedzi. Jednak kannabinoidy mogą być pomocne w innych aspektach choroby, co potwierdzają badania na populacjach chorych, w szczególności w łagodzeniu objawów otępienia i związanych z nimi zaburzeń zachowania.

CBD w chorobie Parkinsona był początkowo uważany za środek, który ma łagodzić objawy dyskinetyczne i dystoniczne. Przejawiają się jako ruchy niezależne od naszej woli – jak skurcze mięśni twarzy, wykręcanie palców. Mogą być niepożądanym skutkiem leczenia lewodopą. Oba zaburzenia związane są z zaburzeniem układu dopaminergicznego, w którym, zgodnie z nazwą, kluczową rolę odgrywa dopamina. Jej deficyt jest ściśle związany z powstawaniem objawów w chorobie Parkinsona, jednak jej podawanie z czasem ma coraz mniejszą skuteczność i daje wspomniane, niechciane efekty. Niestety, w tych zaburzeniach w kwestii kannabinoidów przeprowadzono dotąd dwa badania na ludziach, o całkowicie sprzecznych rezultatach. W jednym z nich, w sposób zależny od dawki objawy parkinsonizmu zmniejszały się w sposób zależny od dawki (przy czystym CBD), a w drugim – nie odnotowano żadnych korzyści (przy połączeniu THC i CBD). Dotąd nie przeprowadzono dalszych eksperymentów które wyjaśniłyby tak kontrowersyjne wyniki. Tym bardziej, że w badaniach na zwierzęcych modelach wyniki potwierdzały, iż CBD chroni przed utratą komórek nerwowych produkujących dopaminę – co jest istotną przyczyną objawów parkinsonizmu. Dlatego postuluje się, że celem terapii kannabinoidami będzie nie łagodzenie samych objawów, ale leczenie ukierunkowane na przyczynę choroby, możliwe dzięki ich neuroprotekcyjnym właściwościom.

Powyższe rozważania na temat potencjalnych ról kannabinoidów w owych chorobach mają znaczenie nie tylko dla medycyny. Ponieważ nieuchronnie postępują, a proces trwa całymi latami, są dramatem dla rodzin, oraz samych osób dotkniętych tą chorobą. A ich liczba będzie wzrastać, dlatego nowe, obiecujące formy terapii, są wciąż przedmiotem dynamicznie rozwijających się badań.

 

Olejki konopne CBD najlepszych producentów  i  inne suplementy w najlepszych cenach, znajdziesz w sklepie pod tym linkiem   Medyczny Olej Sklep

 

 

[FM_form id=”4″]

 

ŹRÓDŁA:

 

 

 

 

 

 

  • More SVChoi DK. Promising cannabinoid-based therapies for Parkinson’s disease: motor symptoms to neuroprotection. Mol Neurodegener. 2015 Apr 8;10(1):17.