W związku z dużym zainteresowaniem naszych Czytelników możliwością zastosowania kannabinoidów w terapii nowotworów różnego rodzaju, przygotowaliśmy tabelkę pomocniczą. Pragniemy równocześnie poinformować, że zebrane w niej informacje odnoszą się do wyników badań przedklinicznych- in vitro (na wyizolowanych komórkach) lub in vivo (na zwierzętach).

 

Pozytywne wyniki doświadczeń przedklinicznych mogą być zachętą do kontynuowania badań, tym razem u ludzi. Niemniej jednak same badania kliniczne z udziałem pacjentów wymagają dużo czasu, pieniędzy i zaangażowania. Między innymi z tych powodów są one mocno ograniczone. Przedstawiamy je poniżej:

W eksperymencie Guzmána, pacjentom cierpiącym z powodu glejaka podawano THC bezpośrednio w okolicę zmian nowotworowych (przezczaszkowo). Zastosowanie tetrahydrokannabinolu zmniejszyło wzrost guza i progresję nowotworu, ocenianą za pomocą obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, u co najmniej dwóch z dziewięciu pacjentów.  To badanie miało jednak pewne ograniczenia wynikające z małej liczebności próby i braku grupy kontrolnej. Nie oceniono także wpływu THC na czas przeżycia pacjentów [20].

Na temat badań dotyczących podawania kannabinoidów w terapii glejaka przeczytacie w naszym artykule GLEJAK

Z kolei w innym badaniu przeprowadzonym w Izraelu sprawdzano skuteczność doustnie podawanego kannabidiolu (CBD) u pacjentów cierpiących z powodu guzów litych. Badanie było zaplanowane na 2015 r .; jednak nie opublikowano żadnych wyników [21].

 

Odnośniki:

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16818634

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18159069

[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10570948

[4] http://cancerres.aacrjournals.org/content/67/9_Supplement/4749

[5] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3131949/

[6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10700234

[7] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18339876

[8] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19425170

[9] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21220494

[10] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16728591

[11] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21566064

[12] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3410650/

[13] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3570006/

[14] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24373545

[15] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22231745

[16] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22198381

[17] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23079154

[18] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2806496/

[19] https://www.jstage.jst.go.jp/article/jts/39/5/39_711/_article

[20] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2360617/

[21] https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02255292