Dronabinol, lek zawierający syntetyczny 9-tetrahydrokannabinol, może być w przyszłości z powodzeniem wykorzystany w leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego-to najnowsze doniesienia z centrum Northwestern Medicine i Uniwersytetu Illinois w Chicago.

Bezdech senny to schorzenie objawiające się regularnie występującymi momentami zamknięcia (bezdechy) lub zwężenia (spłycenie oddechu) górnych dróg oddechowych (konkretnie na poziomie gardła), choć praca mięśni oddechowych jest normalnie zachowana. W czasie snu oddychanie jest przerywane, a takie przerwy mogą trwać ponad 10 sekund i występować 30 razy lub więcej na godzinę.

Pogorszenie parametrów utlenowania krwi (hipoksemia), nocne przebudzenia, zmęczenie, senność w ciągu dnia czy problemy z koncentracją– to tylko niektóre konsekwencje występowania bezdechu sennego. W późniejszym okresie nieleczone schorzenie zwiększa ryzyko zgonu, występowania chorób serca i układu krążenia, cukrzycy, zaburzeń funkcji poznawczych czy zwiększa ryzyko zaistnienia np. wypadku samochodowego.

Obecnie na rynku nie ma dedykowanego leku na obturacyjny bezdech senny (w nadmiernej senności pomocniczo stosuje się modafinil). W pierwszej kolejności zalecenia obejmują modyfikację stylu życia (zmniejszenie masy ciała u otyłych, unikanie spania na plecach oraz picia alkoholu w godzinach wieczornych czy zaprzestanie palenia wyrobów tytoniowych).

Powszechnym sposobem terapii bezdechu sennego jest urządzenie CPAP (Continuous Positive Airway Pressure-stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych),  które dostarcza powietrze (działając jak szyna powietrzna) w celu utrzymania dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, co gwarantuje zachowanie ich drożności w czasie snu. Niestety stosowanie tego urządzenia może być trudne dla wielu pacjentów, a niektórzy po prostu przestają go używać. W takim przypadku pozostaje stosowanie aparatu wewnątrzustnego, który najczęściej wspomaga wysuwanie żuchwy lub w ostateczności leczenie operacyjne bądź wszczepienie stymulatora nerwu podjęzykowego.

Farmakologiczna terapia bezdechu jest nowym podejściem, ponieważ bezdech senny to nie tylko problem fizycznej obturacji dróg oddechowych, ale to schorzenie może być spowodowane wieloma innymi czynnikami m.in. osłabioną regulacją mięśni górnych dróg oddechowych.

Dronabinol został zatwierdzony przez Food and Drug Administration (FDA) ponad 25 lat temu w leczeniu nudności i wymiotów u pacjentów poddawanych chemioterapii. Choć to oficjalne wskazanie, naukowcy wciąż są zainteresowani badaniem możliwości wykorzystania związku w innych jednostkach chorobowych.

Badacze z centrum Northwestern Medicine i Uniwersytetu Illinois w Chicago przeprowadzili eksperyment, w którym przetestowali potencjalne zastosowanie dronabinolu w terapii obturacyjnego bezdechu sennego. W tym celu 73 dorosłych pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim bezdechem sennym podzielono na trzy grupy. Jedna grupa (licząca 21 osób) otrzymywała niską dawkę leku- 2,5 mg, druga grupa w ilości 27 pacjentów stosowała wyższą dawkę dronabinolu- 10 mg, a trzecia grupa otrzymywała placebo. Uczestnicy badania przyjmowali lek raz dziennie, jedną godzinę przed snem przez sześć tygodni.

Okazało się, że stosowanie najwyższej dawki leku (10 miligramów) wiązało się ze zmniejszeniem częstości występowania epizodów bezdechu i spłycenia oddechu podczas snu, zmniejszoną subiektywną sennością i większą ogólną satysfakcją z leczenia w porównaniu z grupą placebo.

Te odkrycia potwierdzają terapeutyczny potencjał stosowania kannabinoidów u osób z obturacyjnym bezdechem sennym, jednak konieczne będą dalsze badania kliniczne na znacznie większą skalę w celu potwierdzenia korzyści takiej terapii.

 

Bibliografia:

Obturacyjny bezdech senny (OBS). Medycyna Praktyczna

Pharmacotherapy of Apnea by Cannabimimetic Enhancement, the PACE Clinical Trial: Effects of Dronabinol in Obstructive Sleep Apnea ” by David W Carley, Bharati Prasad, Kathryn J Reid, Roneil Malkani, Hryar Attarian, Sabra M Abbott, Boris Vern, Hui Xie, Chengbo Yuan, and Phyllis Zee in Sleep.

https://news.northwestern.edu/stories/2017/november/synthetic-cannabis-drug-sleep-apnea/