Medyczna marihuana w Holandii

Od pewnego czasu konopie są dopuszczone w Holandii do stosowania dla pacjentów w celach medycznych. Stało się to możliwe dzięki powstaniu Office of Medicinal Cannabis – biura nadzorującego produkcję i dystrybucję medycznej marihuany. Office of Medicinal Cannabis (OMC) jest to jednostka rządowa, założona 1 stycznia 2001 roku. Od 1 września 2003 roku zaopatruje holenderskie apteki w medyczną marihuanę. Za legalnym stosowaniem medycznej marihuany w Holandii stoi wiele regulacji prawnych. Jednym z dokumentów regulujących te kwestie jest „Jednolita konwencja o środkach odurzających” z 1961 roku. Artykuł 28 tej konwencji mówi, że jeśli państwo pozwala na hodowlę marihuany, wówczas musi zrobić to pod nadzorem specjalnie powołanej agencji rządowej. W Holandii tą agencją jest Office of Medicinal Cannabis, będące częścią holenderskiego Ministerstwa Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu. Wszelkie działania agencji monitorowane są przez Międzynarodową Radę Kontroli Narkotyków. Innym ważnym dokumentem dotyczącym stosowania marihuany na terenie Holandii jest Holenderska Ustawa Opiumowa (Opium Act), uaktualniona w marcu 2003 roku.

Na mocy wspomnianych wyżej aktów prawnych, w Holandii uprawa konopi jest dozwolona tylko w przypadku posiadania zezwolenia rządu. Obecnie na terenie Holandii tylko jeden hodowca posiada zezwolenie na hodowlę marihuany przeznaczonej do celów medycznych – jest nim Bedrocan BV. OMC nadzoruje cały proces hodowli medycznej marihuany oraz zajmuje się dostarczaniem jej do aptek, gdzie jest dostępna dla pacjentów jako lek na receptę. Współpracuje przy tym z zakontraktowanym hodowcą, firmami pakującymi i zajmującymi się dystrybucją. By zapewnić pacjentom marihuanę bezpieczną, wysokiej jakości, OMC przestrzega przy tym zasad ustanowionych przez „Europejskie Wytyczne Dobrej Praktyki Rolniczej”, współpracując tylko z certyfikowanymi laboratoriami. Medyczna marihuana, pod nadzorem OMC, jest dokładnie przebadana na zawartość poszczególnych kannabinoidów, a także pod kątem zanieczyszczeń, dzięki czemu pacjenci mogą mieć pewność, że jest ona pozbawiona mikroorganizmów, pestycydów, metali ciężkich, czy aflatoksyn. Każda partia medycznej marihuany posiada swój własny certyfikat jakości, zawierający wszelkie istotne informacje.

Zadania Office of Medicinal Cannabis

Biuro to sprawuje kontrolę nad wszystkimi etapami produkcji medycznej marihuany. Jego głównym zadaniem jest umożliwianie uprawy konopi poprzez zawieranie odpowiednich umów z plantatorami. Biuro zajmuje się dystrybucją medycznej marihuany na terenie Holandii, w obrębie aptek i licencjonowanych jednostek badawczych. Odpowiada także za eksport konopi za granicę. Ponadto jest uprawnione do wydawania zezwoleń na prowadzenie badań nad medyczną marihuaną przez uniwersytety, laboratoria, czy firmy farmaceutyczne. Dzięki temu możliwy jest rozwój wiedzy na temat konopi i właściwości jej poszczególnych składników. OMC prowadzi ponadto działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie stosowania medycznej marihuany, skierowaną do pacjentów, lekarzy i farmaceutów.


Olej CBD z kwiatów konopi możesz kupić w sklepie internetowym wpisując w wyszukiwarkę www.medycznyolej.com lub wciskając przycisk poniżej

Sklep
 

 

Źródło:https://www.cannabisbureau.nl/english

Grafika: www.adelaidenow.com.au