We wczorajszym artykule omówiliśmy działanie kannabigerolu (CBG) na ośrodkowy układ nerwowy (OUN). Dziś, zgodnie z zapowiedzią, kontynuujemy zagadnienie i sprawdzimy inne możliwości zastosowania CBG w medycynie alternatywnej.

Na „pierwszy ogień” idzie układ pokarmowy. Nieswoiste zapalenie jelit (w skrócie IBD) jest przewlekłą chorobą, która dotyka coraz większego odsetka populacji ludzi na całym świecie. Wcześniejsze odkrycia naukowe sugerują, że stosowanie konopi może mieć pozytywny wpływ na pacjentów z problemami pochodzenia jelitowego. W 2013 roku przeprowadzono badanie nad potencjalnym wpływem kannabigerolu (CBG)-do tego celu zastosowano mysi model zapalenia okrężnicy. Stan zapalny jelita grubego wywołano u gryzonia podaniem kwasu dinitrobenzenosulfonowego (DNBS), a nasilenie zapalenia kontrolowano przez ocenę markerów / parametrów stanu zapalnego (ciężar jelita [grubość okrężnicy] / stosunek długości okrężnicy oraz aktywnością enzymów: mieloperoksydazy, syntazy tlenku azotu (iNOS), cyklooksygenazy-2 (COX-2). Do oceny wpływu CBG na stres oksydacyjny i wytwarzanie tlenku azotu wykorzystano mysie makrofagi , a także nabłonkowe komórki jelitowe.

W wyniku przeprowadzonych badań dowiedziono, że CBG zmniejszyło stosunek grubości okrężnicy/długości okrężnicy, a także zredukowało aktywność mieloperoksydazy i ekspresję iNOS. Ponadto zanotowano obniżenie produkcji tlenku azotu w makrofagach (efekt modulowany przez receptor kannabinoidowy CB2). Reasumując, w świetle przedstawionych informacji stwierdzono, że kannabigerol zmniejszał stan zapalny okrężnicy w modelu zwierzęcym i warto byłoby rozważyć przeprowadzenie eksperymentów klinicznych z udziałem pacjentów z IBD.

Preparaty kannabigerolu mogą być także stosowane w leczeniu różnych dysfunkcji pęcherza moczowego, w tym w schorzeniu zwanym pęcherzem nadreaktywnym. W badaniu z 2015 roku naukowcy przetestowali wpływ CBG i innych kannabinoidów na eksperymentalnie wywołane skurcze pęcherza. Stwierdzono, że CBG posiada najsilniejszą zdolność do zmniejszania jego patologicznej kurczliwości, a zastosowanie właśnie tego kannabinoidu na pewno przyniosłoby korzyść osobom cierpiącym na częste i niekontrolowane oddawanie moczu.

Inne lecznicze zastosowanie wiąże się z układem szkieletowym- CBG ma pośredni wpływ na stymulowanie procesu regeneracji tkanki kostnej. Okazuje się, że receptory kannabinoidowe modulują tworzenie kości in vivo (w żywym organizmie), chociaż niewiele wiadomo o mechanizmach leżących u podstaw takiego działania (być może w tym przypadku istotny jest wpływ kanabinoidów na rekrutację mezenchymalnych komórek macierzystych-MSC znajdujących się w szpiku kostnym). Niemniej jednak istnieją realne przesłanki na to, że CBG może wspomagać proces regeneracji kości, czy to w przypadku ich złamań lub zmian związanych z osteoporozą.

CBG i dermatologia-owszem! Łuszczyca jest chorobą zapalną o podłożu autoimmunologicznym, która charakteryzuje się nadmierną proliferacją (namnażaniem) keratynocytów, będących podstawowymi elementami naskórka. Receptory kannabinoidowe (CB) są obecne w ludzkiej skórze, a jak wykazały badania, kannabinoidy ( w tym CBG) hamują patologiczną proliferację keratynocytów, stąd wskazanie do stosowania w łuszczycy czy innych schorzeniach zapalnych skóry. 

Co ciekawe, kannabinoidy były stosowane jako antybiotyki, choć głównie w weterynarii, w latach 60. ubiegłego wieku w Czechosłowacji. Późniejsze badania potwierdziły, że fitokannabinoidy wykazują silną aktywność przeciwbakteryjną zwłaszcza przeciwko opornym na antybiotyk metycylinę szczepom gronkowca złocistego Staphylococcus aurues, który jest przyczyną bardzo poważnych i trudnych do leczenia zakażeń, głównie szpitalnych.

W przypadku aktywności przeciwnowotworowej istnieją doniesienia, że CBG wywiera działanie antyproliferacyjne (hamujące namnażanie) oraz proapoptyczne (stymulujące komórki nowotworowe do „programowanej” śmierci), ale są to przesłanki oparte na badaniach  in vitro z zastosowaniem linii komórek nowotworowych ludzkiego raka piersi i prostaty. Niestety, dotychczas nie potwierdzono tych doniesień w badaniach klinicznych z udziałem pacjentów onkologicznych.

 

Bibliografia:

http://cannabisinternational.org/info/Non-Psychoactive-Cannabinoids.pdf

Borrelli F, Beneficial effect of the non-psychotropic plant cannabinoid cannabigerol on experimental inflammatory bowel disease, Biochemical Pharmacology, 1 May 2013, Pages 1306-1316

 

Scutt, E. M. Williamson, Cannabinoids Stimulate Fibroblastic Colony Formation by Bone Marrow Cells Indirectly via CB2 Receptors, Calcif Tissue Int 2007 Jan;80(1):50-9. Epub 2007 Jan 4

 

Pagano E, Montanaro V, Di Girolamo A, Effect of Non-psychotropic Plant-derived Cannabinoids on Bladder Contractility: Focus on Cannabigerol., Nat Prod Commun, 2015 Jun;10(6):1009-12

Wilkinson JD, Williamson EM, Cannabinoids inhibit human keratinocyte proliferation through a non-CB1/CB2 mechanism and have a potential therapeutic value in the treatment of psoriasis, J Dermatol Sci, 2007 Feb;45(2):87-92. Epub 2006 Dec 6

http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/np8002673

De Petrocellis, L. et al. (2008) Plant-derived cannabinoids modulate the activity of transient receptor potential channels of ankyrin type-1 and melastatin type-8. J. Pharmacol. Exp. Ther. 325, 1007–1015