O tym, że otyłość to coraz powszechniejszy problem wśród populacji całego świata, chyba nie trzeba nikogo przekonywać. O narastającej skali problemu świadczą już nie tylko opinie wydawane przez ekspertów ds. zdrowia, ale przede wszystkim obserwacja codziennego życia. I to obserwacja o charakterze pejoratywnym, bo aktualnie otyłość uważana jest za pandemię XXI wieku. Jak pokazują amerykańskie dane, w latach 1991-2013 w USA liczba osób otyłych zwiększyła się z 15% do 25%, natomiast wyniki Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) z 2014 wskazują, że w Polsce otyli stanowią około 16,7% populacji osób w wieku 15 lat i więcej, przy czym problem nadmiernej tuszy dotyczy w większości Panów.

Na jakiej podstawie określa się, że mamy do czynienia z otyłością? Istnieje coś takiego, jak wskaźnik masy ciała BMI (Body Mass Index), który jest ilorazem masy ciała podanej w kilogramach i kwadratu wysokości ciała podanej w metrach.

Według Światowej Organizacja Zdrowia (WHO) mianem otyłości określa wartość BMI wynoszącą 30 i więcej.

Nie dość, że otyłość sama w sobie jest określana mianem jednostki chorobowej, to w dodatku stanowi ona czynnik ryzyka wystąpienia innych chorób, przede wszystkim ze strony układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, zawału serca lub udaru mózgu czy zaburzeń lipidowych).

Na ten ostatni aspekt szczególną uwagę zwrócił CIITECH, czyli brytyjsko- indyjski „konopny” start-up biotechnologiczny, który zdecydował się sponsorować projekt badawczy w Multidyscyplinarnym Centrum Badań nad Konopiami na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Celem całego przedsięwzięcia jest zbadanie potencjalnych korzyści terapeutycznych ze stosowania fitokannabinoidów w leczeniu niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD). Co ma wspólnego ta jednostka chorobowa z otyłością?

Otyłość wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD). Stłuszczenie występuje wtedy, gdy szybkość wątrobowego wychwytu kwasów tłuszczowych i zachodząca w tym narządzie synteza trójglicerydów jest większa niż szybkość utleniania kwasów tłuszczowych oraz eksport zsyntezowanych trójglicerydów do osocza krwi pod postacią lipoprotein VLDL.

Firma CIITECH postanowiła sfinansować badanie, które w głównej mierze skoncentruje się na odkryciu roli układu endokannabinoidowego w patofizjologii otyłości i wynikających z tego metabolicznych implikacji w ludzkim organizmie. Grupa badaczy pod kierownictwem dr Josepha Tama postara się odpowiedzieć na pytanie czy związki aktywne zawarte w konopiach, w tym CBD, mogą hamować rozwój stłuszczenia komórek wątroby.

Ostatnie badania wykazały, że endokanabinoidy, naturalnie występujące w organizmie człowieka i wiążące się z receptorami kannabinoidowymi, odgrywają istotną rolę w rozwoju NAFLD. Ponadto wykazano, że CBD moduluje gromadzenie się kwasów tłuszczowych w wątrobie i hamuje przyrost masy ciała u szczurów na dietach wysokotłuszczowych.

„CBD posiada wiele zalet zdrowotnych, a dzięki tym badaniom wierzymy, że marihuana może zapoczątkować nową erę naturalnej terapii odchudzającej” – podkreśla Clifton Flack, założyciel CIITECH.  

Hebrajski Uniwersytet Jerozolimski jest uznawany na całym świecie za epicentrum badań naukowych nad konopiami indyjskimi. Ich niedawno założone Multidyscyplinarne Centrum Badań nad Konopiami służy jako jeden z wiodących instytutów na świecie.

 

Bibliografia:

http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/E1076D55B37A9603C12580E2002F7655/$file/Infos_227.pdf

Barbara Krzyżanowska-Świniarska, Otyłość prosta, Interna Szczeklika – Podręcznik chorób wewnętrznych 2013

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3575093/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22543671

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27067870

CIITECH Sponsors Research on CBD Cannabis Therapy for Obesity-induced Fatty Liver Disease at the Hebrew University of Jerusalem, Israel