CBD czyli Care by Design, zamieściła wstępne wyniki ankiety przeprowadzonej wśród pacjentów używających preparatów z kannabidiolem, z powodu różnych dolegliwości przez okres przynajmniej 30 dni. Kluczowe pytania na które musieli odpowiedzieć dotykały nie tylko  skuteczności tych środków w znoszeniu różnych dolegliwości, ale też działań niepożądanych. Istotny też był stosunek CBD do THC w używanych produktach oraz rodzaj schorzenia, na który cierpią uczestnicy ankiety.

Badanie ma duży zasięg – ankiety wysłano do blisko 3 tysięcy osób zażywających preparaty z CBD. Dotąd udało się zebrać dane od 703 osób, a po odrzuceniu tych, które nie zostały wypełnione do końca, lub nie zażywały CBD przez 30-dniowy okres czasu, poddano ocenie 621 kwestionariuszy.

Czym jest kannabidiol (CBD)?

To jeden z głównych kannabinoli – substancji aktywnych znajdujących się w konopiach (Cannabis sativa L.). Nie ma właściwości psychoaktywnych, charakterystycznych dla THC. Care By Design zajmuje się dystrybucją oleju z marihuany, sprejów oraz wkładów do waporyzatorów z wysoką zawartością CBD. Na oficjalnej stronie firmy czytamy: „Intensywne badania naukowe (w tym wiele sponsorowanych przez rząd USA), oraz ograniczone badania kliniczne podkreślają potencjalną rolę CBD w leczeniu licznych chorób, od zapalenia stawów, cukrzycy, alkoholizmu, stwardnienia rozsianego, przewlekłego bólu, schizofrenii, PTSD, depresji, infekcji opornych na antybiotyki, epilepsji, po inne schorzenia układu nerwowego. CBD ma też udowodnione działanie ochronne na komórki nerwowe, a przeciwnowotworowe właściwości CBD są poddawane badaniom w kliku akademickich ośrodkach klinicznych w USA oraz innych krajach”. Wśród chorych cieszy się dobrą opinią, bo pozwala znosić liczne dolegliwości, związane z bólem, spastycznością mięśni, napadami padaczkowymi, a także obniżonym nastrojem, jednak bez konsekwencji w postaci „haju”, który utrudniałby normalne funkcjonowanie.

Na jakie choroby najczęściej cierpią osoby przyjmujące CBD?

Zdecydowana większość to osoby z zaburzeniami nastroju lub chorobami psychicznymi. Stanowili aż 1/5 (21,4%) ankietowanych. Zbliżony do tej liczby był udział pacjentów zmagających się z chorobami zapalnymi, jak reumatyzm, choroba Crohna i zapalenie stawów (19,4%).  13,7% osób używających marihuany z wysoką zawartością CBD cierpiało na schorzenia przebiegające z przewlekłym bólem, a 12,4% na choroby układu nerwowego. Pacjenci cierpiący na nowotwory stanowili podobny odsetek (12,1%) w grupie. Jednocześnie biorąc pod uwagę konkretne jednostki chorobowe – to rak stanowił główną przyczynę stosowania produktów z CBD. Zapalne choroby stawów (ok. 10%), i ból neuropatyczny (7%) zajęły odpowiednio 2 i 3 miejsce.

Stosunek CBD:THC ma znaczenie

Wedle danych zebranych w kwestionariuszu:

 

  • Produkty z marihuany z przewagą CBD nad THC (stosunek 8:1 lub więcej) były chętniej wybierane przez osoby cierpiące na schorzenia centralnego układu nerwowego, zaburzenia nastroju i choroby psychiatryczne.

 

  • Ból i choroby zapalne były powodem wybierania odmian z bardziej zrównoważoną ilością CBD do THC (stosunek 4:1 lub mniej).
  • Preparaty z zawartością CBD:THC w stosunku 2:1 dawały najlepszą poprawę ogólnej jakości życia
  • Preparaty z CBD:THC w stosunku 4:1 pomagały przede wszystkim na ból oraz uczucie dyskomfortu.
  • Największą poprawę nastroju dawały preparaty z CBD:THC w stosunku 4:1 (84,2%), a tylko niewielki odsetek pacjentów odnotowywał pogorszenie (4,76%). Taki sam stosunek najczęściej dawał zwiększenie (55,6%) ale również zmniejszenie energii życiowej (16,7%).
  • Medyczna marihuana z CBD:THC w stosunku 18:1 również często dawała zwiększenie energii życiowej (44,0%), a rzadziej niż w przypadku preparatów ze stosunkiem 4:1 jej zmniejszenie (12%).
  • 42,3% badanych nie wiedziało, jaki jest skład używanego preparatu.

Jaki jest wpływ marihuany medycznej o wysokiej zawartości CBD na ogólną jakość życia?

Po 30 dniach terapii, zdecydowana większość chorych deklarowała poprawę samopoczucia – stanowili aż 88,2% grupy. Najbardziej pozytywną zmianę w tym względzie odnotowali ludzie cierpiący na fibromialgię, bóle głowy i migreny oraz osoby z chorobami psychicznymi – PTSD(Post Traumatical Stress Disorder – zespół stresu pourazowego), oraz niepokojem. W każdej innej jednostce chorobowej poprawa w tym względzie również nastąpiła – zarówno w przypadku stwardnienia rozsianego, raka, epilepsji, depresji i innych.

Wśród ankietowanych była jednak grupa, która przyjmowała CBD na poprawę samopoczucia, a nie z powodu istnienia jakiejkolwiek choroby. To jedyna grupa, gdzie u niektórych osób następowało pogorszenie nastroju po preparatach z CBD. Zdaniem autorów, tego typu suplementy nie powinny być więc przyjmowane przez osoby zdrowe, ponieważ ich stan psychiczny nie ulega poprawie.

CBD a uczucie bólu i dyskomfortu

Poprawę w tych dolegliwościach odnotowało blisko 3/4 pacjentów przyjmujących CBD (72,6%). W niektórych jednostkach chorobowych ta liczba sięgała 100%. Dotyczyło to figromialgii, migren, IBS (Irritable Bowel Syndrome – zespół jelita drażliwego), urazów rdzenia kręgowego lub kręgosłupa. Znikomy odsetek odnotował zaś zwiększenie natężenia bólu (1%), w tym wszyscy chorzy na ALS (Amyotrophical Lateral Sclerosis – stwardnienie zanikowe boczne). 27% nie zauważyło żadnej poprawy w tych objawach. W padaczce, depresji i chorobach reumatycznych odsetek osób nie odczuwających zmian był niemal dwukrotnie większy (50%).

Czy terapia CBD poprawia nastrój?

Blisko 65% ogółu ankietowanych stwierdziło, że zdecydowanie tak. Zaburzenia nastroju i choroby z kręgu psychiatrii stanowiły grupę, w której aż 80% respondentów odnotowało lepszy nastrój. U osób z zespołem stresu pourazowego (PTSD) oraz urazami rdzenia kręgowego taką zmianę zauważyli wręcz wszyscy (100%). Znikoma ilość osób, które przyjmowały CBD odnotowała pogorszenie nastroju, w tym 3% pacjentów z chorobą nowotworową, oraz 8% cierpiących na zaburzenia snu.

Po raz kolejny grupą, w której najczęściej odnotowano pogorszenie nastroju była grupa stosująca CBD w roli suplementu na „polepszenie nastroju”, a nie z powodu chorób (16,7%).Mimo to zdecydowana większość z nich odczuwała poprawę (66,7%).

CBD a energia życiowa

50% uczestniczących w ankiecie nie odnotowało żadnych zmian, a 39% ogółem zauważyło zwiększenie energii życiowej. Pozytywny wpływ marihuany z CBD na ten aspekt odczuwali przede wszystkim chorzy na choroby zapalne (64%), fibromialgię (57,6%), oraz zespół stresu pourazowego (55,6%). Odwrotnie przedstawia się sytuacja osób z bólami głowy i migreną -więcej niż 1/3 (37,5%) zauważała spadek energii. Negatywny wpływ stosunkowo często odczuwali też chorzy na raka (20%, 45% odnotowywało poprawę), ból neuropatyczny (22% vs 18%). U większości jednak częściej występowała jednak poprawa, niż pogorszenie w tym względzie.

Zbieranie danych trwa nadal – opublikowane wyniki są dopiero wstępnym opracowaniem. Organizacja Care By Design, która przeprowadza badanie zastrzega, że prezentowane obecnie, wstępne wyniki analizy nie mogą obecnie zastąpić porady lekarskiej ani leczenia. Nie mogą też być podstawą do stawiania diagnozy, oraz leczenia jakiejkolwiek choroby. Zaznaczają też, że preparaty z kannabidiolem (CBD) oferowane przez nich nie zostały zatwierdzone przez FDA (Food and Drug Aministration), zatem nie są oficjalnie uznane za lek. Dane zebrane w ankiecie są jednak bardzo cenne – mogą być podstawą badań klinicznych nie tylko oceniających obiektywnie skuteczność preparatów z CBD, ale też skład  i stosunek CBD:THC najbardziej korzystny w przypadku konkretnych chorób. Każda z nich ma bowiem inny charakter – niemożliwe jest, by jeden preparat leczył wszystkie te jednostki, o tak przecież różnej naturze. Co jednak najważniejsze – nie tylko dla zwolenników, ale również przeciwników medycznej marihuany – badania te pozwolą udowodnić czy i jakie preparaty z konopi dają największe korzyści pacjentom.

 

Olej Konopny CBD najlepszych producentów  i inne suplementy znajdziesz w sklepie pod tym linkiem   http://medycznyolej.com/80-oleje-cbd-i-pasty

 

ŹRÓDŁA:

  • Strona Care By Design: https://www.cbd.org/
  • CBD Patient Survey: https://www.cbd.org/sites/cbd/files/downloads/cbdpatientsurvey_september2015_carebydesign.pdf