Aż czterech na pięciu dorosłych Amerykanów popiera stosowanie medycznej marihuany zgodnie z zaleceniami lekarza! 

 

W chwili obecnej ustawodawstwo 29 stanów USA i dystryktu Kolumbia zezwala na stosowanie marihuany do celów medycznych. W październiku  ubiegłego roku naukowcy z Uniwersytetu Michigan postanowili przeprowadzić ankietę wśród Amerykanów w wieku 50-80 lat na temat ich stosunku wobec stosowania marihuany do celów medycznych,  spodziewanych korzyści z takiej terapii oraz porównania marihuany i konwencjonalnych środków w zwalczaniu uciążliwego bólu.

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że tylko 6% respondentów kiedykolwiek stosowało medyczną marihuanę, ale już 18% ankietowanych zna osobę, która używa jej do celów medycznych.

Wyniki pokazują także, że 44 procent respondentów „zdecydowanie” rozważałoby kurację medyczną marihuanę, a kolejne 26% „prawdopodobnie” wzięłoby ją pod uwagę, natomiast 13 procent było zdecydowanie przeciwko leczeniu medyczną marihuaną. 17% respondentów nie ma konkretnego zdania na ten temat.

Zapytani o korzyści ze stosowania medycznej marihuany w terapii schorzeń bólowych, blisko jedna trzecia respondentów (31%) odpowiedziała, że marihuana zdecydowanie uwalnia od bólu, kolejne 38% uważało, że prawdopodobnie tak jest, 27% wahało się we wskazaniu konkretnej odpowiedzi, a 4% ankietowanych odpowiedziało, że nie wierzy w to, że marihuana zapewnia złagodzenia bólu.

Porównując medyczną marihuanę ze środkami przeciwbólowymi (analgetykami) dostępnymi na receptę, prawie połowa respondentów (48%) stwierdziła, że analgetyki są bardziej skuteczne niż marihuana, natomiast 14% badanych uważało, że ​​to marihuana wykazuje większą skuteczność, a 38% ankietowanych stwierdziło, że zarówno medyczna marihuana i leki przeciwbólowe na receptę mają taką samą skuteczność.

Ponad połowa respondentów (57%) uważała, że leki przeciwbólowe na receptę mają więcej skutków ubocznych, w przeciwieństwie do 9% badanych którzy wskazali, że stosowanie medycznej marihuana wiąże się z większą ilością działań niepożądanych. Z kolei 34% ankietowanych uważało, że ryzyko wystąpienia skutków ubocznych jest identyczne w przypadku stosowania medycznej marihuany i analgetyków.

Około połowa badanych (48%) wierzyła, że dostępne na receptę leki przeciwbólowe są bardziej uzależniające niż medyczna marihuana, 13% twierdziło, że to jednak marihuana posiada większy potencjał uzależniający, a 38% ankietowanych uważało, że ryzyko w przypadku obu grup jest takie same.

Na pytanie, czy przedstawiciele ochrony zdrowia posiadają odpowiednią wiedzę na temat wykorzystania marihuany medycznej, 18% ankietowanych odpowiedziało twierdząco, 7%  badanych dało odpowiedź negatywną, a większość (75%) nie potrafiła wypowiedzieć się w tym temacie.

Wyniki tej ankiety wskazują na szerokie poparcie amerykańskiej populacji w wieku 50-80 lat dla kuracji medyczną marihuaną w przypadku, gdy zostanie ona zalecona przez lekarza. Amerykanie upatrują w medycznej marihuanie środek, który mógłby przynieść ulgę w bólu, a jednocześnie być bezpieczniejszą i mniej uzależniającą alternatywą niż analgetyki dostępne na receptę. W związku ze starzeniem się społeczeństwa amerykańskiego, coraz więcej ludzi (w tym osoby starsze) jest zainteresowanych korzystaniem z medycznej marihuany, stąd podkreśla się potrzebę rygorystycznych badań pod względem wpływu na zdrowie oraz bezpieczeństwo stosowania marihuany, zwłaszcza u osób starszych.

 

Wykorzystano: https://www.healthyagingpoll.org/sites/default/files/2018-04/NPHA%20Marijuana%20Report.pdf